Wij zijn op zoek naar een directeur (24 uur)

Vrijdag, 10 juli 2020

Over de vereniging Groninger Dorpen

Groninger Dorpen is de koepelorganisatie van dorpsbelangenorganisaties, buurt- en dorpshuizen en andere organisaties die actief zijn in de provincie.
Onze missie is het behouden en versterken van de leefbaarheid in dorpen voor alle inwoners, zodat zij invloed hebben op de toekomstige ontwikkelingen in hun dorp. Dorpsbewoners weten bij uitstek wat goed is voor hun dorp en doen veel zelf. Groninger Dorpen biedt hen een ‘plus’ met begeleiding en ondersteuning van initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren.

De organisatie Groninger Dorpen is in ontwikkeling van een traditionele belangenbehartiger naar een brede netwerkorganisatie.

 

Voor de vereniging zijn we op zoek naar een directeur (24 uur)

Die verantwoordelijk is voor de algemene leiding en samen met het bestuur (AB en DB) inzet op de doorontwikkeling van Groninger Dorpen naar een nog professionelere partner in de provincie.

Die het dagelijkse gezicht is naar buiten, aanspreekpunt is voor externe contacten, de vereniging vertegenwoordigt bij samenwerkingspartners, overheden en andere belanghebbenden, regionaal en landelijk.

Die zorg draagt voor een positief imago en een duidelijk profiel van Groninger Dorpen.

Die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024 en de financiële continuïteit van de organisatie bewaakt.

 

De vereniging zoekt een directeur met de volgende kwaliteiten. Hij/zij:

 • is een inspirerende leider die de hoofdrol kan vervullen in de verdere ontwikkeling van de organisatie;
 • is een betrokken leidinggevende die leiding geeft aan een klein team van adviseurs en ondersteuner en die de medewerkers coacht en stimuleert in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • heeft een hands-on mentaliteit;
 • heeft of ontwikkelt een brede visie op de toekomst van het platteland;
 • zoekt actief samenwerking met verwante organisaties;
 • is in staat om de dienstverlening marktgericht in te zetten;
 • bewaakt en versterkt de positieve beeldvorming van Groninger Dorpen en kan goed omgaan met de media;
 • staat tussen de mensen, is in staat om op alle niveaus (van politieke bestuurders tot vrijwilligers) vertrouwen en draagvlak te creëren.

 

Functie-eisen:

 • hbo-/academisch werk- en denkniveau;
 • affiniteit met thema’s rond leefbaarheid en de Groningse regio;
 • ervaring met het onderhouden van (bestuurlijke) netwerken en samenwerkingsverbanden;
 • bij de functie passende kennis en ervaring over HRM, ICT en financiële sturing;
 • ervaring in leidinggevende rollen.

 

Competenties en persoonlijkheid:

 • ondernemend, resultaatgericht, weet kansen te benutten;
 • is een verbindende persoonlijkheid, weet te inspireren en te enthousiasmeren;
 • is sociaal vaardig, communicatief open en helder;
 • maatschappelijk en bestuurlijk sensitief;
 • heeft persoonlijke aandacht voor vrijwilligers en toont waardering voor hun inzet.

 

Arbeidsvoorwaarden

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden vallen onder de CAO Sociaal Werk 2019 – 2021.

 

Inlichtingen

Nadere informatie over deze vacature wordt verstrekt door de voorzitter van het bestuur Groninger Dorpen, Frans Musters. Uw vragen of verzoek om contact kunt u mailen naar info@groningerdorpen.nl.

Sollicitatie

Een motivatiebrief met cv kunt u tot 10 augustus 2020 mailen naar info@groningerdorpen.nl, t.a.v. Frans Musters.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 34 (17-21 augustus). Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.