De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omstreken (CVO) verzorgt voortgezet onderwijs in de Rotterdamse Regio aan ruim 21.000 leerlingen. Dat doet CVO met ca. 2350 medewerkers op 37 scholen. Deze scholen zijn in groepen geclusterd. De CVO-organisatie bevindt zich in een enerverende fase; in het totale onderwijsveld is veel aan de hand, het voortgezet onderwijs is daar zeker geen uitzondering op. Daarnaast werkt CVO met haar collega-besturen en de gemeente(n) aan de grootstedelijke uitdagingen en bevindt de organisatie zich ook in een boeiende interne transitie.

CVO wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zeven leden. Omdat twee leden, tevens lid van de auditcommissie, binnenkort volgens rooster zullen aftreden zijn we op zoek naar een:

 

Lid Raad van Toezicht
Beoogd voorzitter auditcommissie

De Raad van Toezicht (RvT) van CVO houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de onderwijsorganisatie, op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging, conform de Code Goed Onderwijsbestuur VO van de VO-raad. De Raad is ook adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. Zij adviseert en controleert, zonder op de stoel van de bestuurders te gaan zitten. De auditcommissie is specifiek belast met het toezicht op de financiële informatieverschaffing door CVO in brede zin, op concern control, de rol van de externe accountant, treasury, etc. en rapporteert hierover aan de RvT.

Op de CVO-scholen komen leerlingen vanuit allerlei culturen en religieuze achtergronden samen. Vanuit de christelijke identiteit zetten onze scholen zich in om verbinding te maken tussen deze verschillende religieuze stromingen om met elkaar samen te leren, te leven en te werken, hiermee invulling gevend aan de CVO kernwoorden liefde, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en hoop.

Uw profiel
U heeft zicht op en ervaring met bestuurlijke processen binnen complexe organisaties. U heeft ervaring als toezichthouder met financiële portefeuille, liefst (ook) in de onderwijssector. U bent financieel expert; u heeft relevante kennis en ervaring opgedaan op het gebied van financiële administratie/accounting in non-profit organisaties. Ervaring met onderwijsfinanciering strekt tot aanbeveling.

U bent verbonden met de Rotterdamse Regio en beschikt bij voorkeur over een relevant netwerk. U functioneert op academisch niveau, bent analytisch en conceptueel sterk. Toezicht houden vereist een onafhankelijke, kritische geest, lidmaatschap van de RvT van CVO vraagt tegelijkertijd gevoel voor teamwork en consensus.

Wilt u met ons in gesprek over deze boeiende en maatschappelijk zeer relevante rol? Stuur dan uw cv en motivatie aan de heer Kees Kalkman via kees@kalkmanadvies.nl. Stelt u prijs op een belafspraak met de voorzitter van de Raad, de heer Frank Koen? Neem dan contact op met Caroline Verboom van het bestuurssecretariaat van CVO via c.verboom@cvo.nl of 010- 2171304.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad nodigen wij vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk uit te reageren.

Wij zien uw reactie graag uiterlijk 24 april 2020 tegemoet. Kennismakingsgesprekken zijn gepland op donderdag 4 juni 2020 in de middag en vooravond. Zie ook www.cvo.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.