beroepsvereniging specialisten ouderengeneeskunde verenso vacature directeurBent u die inspirerende verbinder die met passie en plezier leiding geeft en het specialisme ouderengeneeskunde op de kaart zet? 

 

Verenso zoekt een ervaren directeur die met passie en plezier leiding geeft aan de professionals van het verenigingsbureau. In samenwerking met het bestuur en de leden zet u vol enthousiasme het specialisme ouderengeneeskunde op de kaart. Wij werken in de vereniging aan het verbeteren van de kwaliteit van ons handelen door, onder andere, het ontwikkelen van richtlijnen, handreikingen en het verzorgen van vakgroepvisitaties. Daarnaast hebben wij als vereniging een belangrijke rol in de verdere uitwerking van de opdrachten zoals gesteld in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de bijbehorende regierol van de specialist ouderengeneeskunde binnen de langdurige zorg.

Ook de extramuralisering is een belangrijk speerpunt binnen de vereniging waarbij kwaliteit en bekostiging hand in hand gaan. Als directeur van Verenso beweegt u zich in een bestuurlijk en politiek krachtenveld in een sterk veranderende omgeving. U bouwt mee aan de verdere inrichting van de vereniging passend bij die veranderende omgeving van de specialist ouderengeneeskunde. U heeft een warm hart voor professionals in de zorg die gaan voor kwaliteit. U bent een verbinder pur sang.

Op inspirerende wijze stimuleert u tot samenwerking zowel binnen de vereniging als daarbuiten en zoekt u proactief naar allianties.

De directeur van het Verenso-bureau:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • geeft samen met het bestuur en de leden richting aan de koers van de vereniging;
 • implementeert beleid, zorgt voor draagvlak en stuurt op resultaten;
 • zet mensen en middelen efficiënt in;
 • legt tijdig en op transparante wijze verantwoording af;
 • is resultaatgericht en daadkrachtig;
 • heeft ruime ervaring in het leidinggeven aan professionals, inspireert en motiveert;
 • heeft ervaring met verandermanagement;
 • voert een open dialoog, communiceert helder en werkt samen;
 • bouwt succesvolle samenwerkingsrelaties met interne en externe partijen op, waarbij het belang van de specialist ouderengeneeskunde centraal staat;
 • creëert ruimte voor innovatie en ontwikkeling waardoor de vereniging proactief kan inspelen op de ontwikkelingen in het veld en de samenleving;
 • kent de ouderenzorg en beschikt over kennis en inzicht in de bekostiging, bedrijfsvoering, en relevante wet- en regelgeving (Wlz, Wmo, Zvw);
 • neemt een relevant netwerk in de ouderenzorg met zich mee.

 

Verenso biedt:

 • een uitdagende en afwisselende functie;
 • een stimulerende en uitdagende werkomgeving waarin kwaliteit, resultaatgerichtheid, samenwerking en leren kernbegrippen zijn;
 • goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden inclusief een marktconforme salariëring.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de werving- en selectieprocedure.

 

Bedrijfsprofiel:

Verenso is de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde en heeft 1700 leden. Verenso richt zich op belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en ondersteuning van de aangesloten artsen. Onze leden staan voor de beste integrale (medische) zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken ongeacht hun verblijfplaats. Verenso heeft een professionele bureauorganisatie met een team van momenteel 22 medewerkers. Verenso is gehuisvest in Gebouw ’t Hart in Utrecht.

 

Informatie

Meer informatie over Verenso vindt u op www.verenso.nl. Informatie over deze functie is te verkrijgen bij Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter, 030 – 2271910 of via bestuur@verenso.nl.

 

Solliciteren?

Herkent u zich in dit profiel? Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot en met 20 april a.s. richten aan Verenso, t.a.v. Jolanda de Wit, personeelszaken, via jdewit@verenso.nl.

 

Het voeren van acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.