Met verlenging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid wordt het mogelijk gemaakt dat de verplichte jaarvergaderingen voorlopig online kunnen plaatsvinden (bv. via livestream, video of audio).

Vanwege de huidige Coronamaatregelen kunnen immers nog niet alle algemene ledenvergaderingen (ALV) en aandeelhoudersvergaderingen fysiek plaatsvinden . Een digitale vergadering op afstand is hiervoor een praktisch alternatief.

De spoedwet is daarom verlengd tot 1 april 2022.

 

___

Bron: NOS :Kamer steunt verlengen Coronaspoedwet, al zijn er steeds meer twijfels.

Datum: 1 februari 2022.