FAMO heeft in 2016 een nieuwe koers uitgestippeld. Dit heeft geresulteerd in FAMO nieuwe stijl met een geheel nieuwe verenigingsstructuur en bijeenkomsten die nóg meer inspelen op de actualiteit én op regionale wensen. Tijdens de Ledenvergadering van 17 maart zijn Anja van der Horst, voorzitter en Astrid van de Klift, vicevoorzitter de nieuwe gezichten van de FAMO. Ze volgen daarmee Eduard Kerssemakers op die 25 jaar bestuurslid is geweest, waarvan 14 jaar landelijk voorzitter.

Bron: FAMO


Geplaatst op 22 maart 2017