Door Mathias Aaftink.

Jij leest ze ook. De berichten over een zoveelste incident bij een toezichthoudend orgaan. Maatschappelijke verontwaardiging volgt en er wordt gezocht naar oorzaken. Meestal is de vraag of aan alle wettelijke regels of codes is voldaan en is er aandacht voor de vraag of er werd gehandeld in lijn met de reglementen, statuten en procedures. De focus ligt daarmee sterk op de formele processen.

We zijn mensen. En mensen laten samenwerken gaat niet vanzelf en is niet alleen met regels en formele processen te bereiken. Het is zeker zo belangrijk om te beschikken over hulpmiddelen en vaardigheden om een hecht en doelgericht team, bestaande uit van nature verschillende individuen, te besturen. Maar hoe komt een goed en hecht team tot stand en hoe profiteert de organisatie hiervan?

De basis van een goed presterend team is vertrouwen zoals Manfred Kets de Vries onderstaand al aangeeft de basis van effectieve organisaties.

manfred kets vries vertrouwen team

 

Intern wantrouwen moet dus worden omgezet naar intern vertrouwen om de organisatie weer vooruit te krijgen. Echter wordt in veel organisaties vertrouwen nog gezien als een “soft skill” en secundair aan regels en procedures. Dit is niet terecht. Vertrouwen als norm verdient een belangrijke plaats in de organisatie. Het is “De belangrijkste eigenschap van de best presterende bedrijven” zeggen Covey & Conan in de Harvard Business Review – 2016.

Uit onderzoek van Fortune is gebleken dat de 100 beste bedrijven om voor te werken degene waren waar vertrouwen tussen leiding en medewerkers als belangrijkste eigenschap werd genoemd. Studies van Interaction Associates hebben aangetoond dat bedrijven met een hoge mate van vertrouwen 2,5 keer meer kans maken om tot de meest winstgevende bedrijven te behoren.

Covey en Conan (2016) ; vertrouwen is een primaire eigenschap die twee gunstige effecten op een team en organisatie kunnen hebben: snelheid en kosten besparing.

Wanneer vertrouwen omslaat in wantrouwen zal het werktempo binnen een team en de organisatie afnemen en de kosten omhoog gaan. Covey noemt dit ook wel de “low-trust-taxs”. Wanneer het vertrouwen binnen team en organisatie toeneemt, zal het tempo waarmee mensen samenwerken toenemen en zullen de kosten omlaag gaan; “high-trust dividend”.

30 augustus 2018; 3e Bestuurders on Tour: Team van de toekomst!

bestuurders on tour fietsevent bestuurder en toezichthoudersEen van de sessies die we deze dag organiseren neemt u mee in de wereld van succesvolle teams en reikt u handvaten aan om tot een succesvol team te komen.

Handvaten waardoor de individu als vanzelfsprekend opgaat in een teamverband. Aspecten als bepalen en afstemmen van doelstellingen, helderheid over de onderlinge rollen, samenwerking en besluitvorming , open constructieve communicatie, vertrouwen en betrokkenheid komen ter sprake.

Deze sessie wordt gegeven door Mathias Aaftink in samenwerking met Jacques Huberts. In deze sessie zullen we dieper ingaan op theorieën als GRPI en de piramide van Lencioni, ondersteunt met praktijkvoorbeelden.

Jacques is lid van onze adviesraad en een zeer ervaren bestuurder en toezichthouder en enthousiast wielrenner.

Een tijdrit opbouwen is teamwork! We combineren de sessies dan ook met een Toertocht en ploegentijdrit.

U kunt kiezen om deel te nemen aan de sessies alswel de Toertocht.

Meer informatie via deze link.