Door Mathias Aaftink.

De samenstelling van een team leidt de organisatie, de juiste individuele kwaliteiten en het gezamenlijk bepalen van doelen zijn belangrijke stappen voor het behalen van successen en resultaten. Maar hoe maak je nu inzichtelijk in welke fase een groep zich bevindt op weg naar een succesvol resultaat? 

Om dit inzichtelijk te maken en te bepalen welke rol de leider moet nemen wordt regelmatig het model van Patrick Lencioni gebruikt.

Patrick Lencioni is een Amerikaanse organisatie adviseur die zich richt op teamontwikkelingsfasen. In zijn model (de Piramide van Lencioni) gaat hij in op de vijf frustraties van teamwork en de ontwikkeling ervan. Het model laat twee piramides zien waar de eigenschappen van het succesteam afgezet wordt met de eigenschappen van een team waar effectiviteit en synergie verdwenen zijn. De piramide bestaat uit vijf lagen die onderstaand behandeld worden:

teamprestaties bestuur model Piramide Lencioni

 

Vertrouwen vs het ontbreken van vertrouwen (onkwetsbaarheid)

De fundering van een succesvol team is vertrouwen. Wanneer er vertrouwen is, zijn de bedoelingen helder en voorspelbaar. Er is respect naar elkaar en de teamleden stellen zich kwetsbaar op. Afwezigheid van vertrouwen leidt echter tot een ongezonde behoefte aan onkwetsbaarheid, het ontbreken van respect en het herkennen van elkaars krachten. Het ontbreken van een stevige fundering (lees vertrouwen) zal doorwerken in de volgende niveaus.

Een perfect voorbeeld van hoe deze belangrijke bouwsteen ingevuld dient te worden is de organisatie van de infanterie. In onderstaande commercial staat vertrouwen in elkaar centraal om tot de gewenste resultaten te komen.

Militair bij de Infanterie

Productieve conflicten vs kunstmatige harmonie

Teams die confrontaties aangaan kunnen levendig en boeiend vergaderen. Ze ontwijken geen moeilijke onderwerpen, ze denken als groep mee, spreken ideeën uit en gebruiken die zonder vooroordeel. Het ontbreken van vertrouwen in elkaar leidt vaak tot de angst voor conflicten en confrontaties en dit leidt weer tot spanningen.

Betrokkenheid vs vaagheid

Betrokkenheid gaat over duidelijkheid en steun. Er is een eenheid in het team, en men accepteert dat te lang zoeken naar consensus niet werkt; volledige overeenstemming is onmogelijk . De andere kant van het spectrum is vaagheid. Een te grote behoefte aan consensus en het kiezen voor de veilige middenweg geeft geen richting en zorgt er uiteindelijk voor dat resultaten niet worden behaald.

Verantwoordelijkheid vs lage standaard

Teams verbeteren de onderlinge relaties door elkaar ter verantwoording te roepen. Op die manier laten ze zien dat ze elkaar respecteren en hoge verwachtingen koesteren omtrent elkaars prestaties. Teamleden die elkaar niet ter verantwoording roepen bij de na te komen afspraken zullen irritaties gaan ervaren. Dit zorgt voor spanningen en het spreekt voor zich dat ook dan de gewenste resultaten niet behaald worden.

Resultaten vs status ego

De laatste eigenschap om resultaten te behalen is de totale focus en commitment van het team op de teamdoelstellingen. De afwezigheid hiervan leidt er toe dat eigen belangen zoals het eigen ego, carrièreplanning status of erkenning belangrijker gevonden worden. Het team stagneert hierdoor en teamresultaten worden niet behaald.

Een mooi voorbeeld van teamdynamiek en komen tot resultaten is het rugby team van Niew Zeeland. Alle bovengenoemde aspecten komen terug binnen dit team en dit zou misschien wel de reden kunnen zijn van al hun successen!

Haka All Blacks New Zealand vs France – Rugby World Cup 2015 [HD]

 

 

 

 

 

 

 

 

bestuurders on tour fietsevent bestuurder en toezichthouders30 augustus 2018: 3e Editie Bestuurders On Tour. Wij nemen jou mee in de wereld van succesvolle teams en reikt handvaten aan om tot een succesvol team te komen. Handvaten waardoor de individu als vanzelfsprekend opgaat in een teamverband. Aspecten als bepalen en afstemmen van doelstellingen, helderheid over de onderlinge rollen, samenwerking en besluitvorming , open constructieve communicatie, vertrouwen en betrokkenheid komen ter sprake.

Deze sessie wordt gegeven samen met Jacques Huberts een zeer ervaren bestuurder en toezichthouder waarbij we dieper in zullen gaan op theorieën als GRPI en de piramide van Lencioni ondersteunt met praktijkvoorbeelden.