Tot voor kort werden commissarissen (bijna) altijd aangemerkt als Btw-ondernemer. Uitgangspunt was namelijk dat een commissaris ondernemer is voor de Btw, voor zover hij zijn werkzaamheden duurzaam en tegen vergoeding verricht. Recente uitspraken, te weten de uitspraak van het Hof van Justitie (hierna: HvJ) in de zaak IO en in samenhang daarmee het ‘vacatiegeldenarrest’, hebben geleid tot een wijziging in de behandeling van commissarissen in de Btw.

Du ROI Accountants, belastingadviseurs en IT-auditors heeft een notitie geschreven hierover. Deze notitie geeft aan, op basis van deze nieuwe jurisprudentie, wanneer sprake is van Btw-plicht bij commissarissen en toezichthouders. Op het moment dat hiervan sprake is wordt tevens aangegeven of, en zo ja wanneer, gebruik kan worden gemaakt van klein-ondernemersregeling (hierna: KOR).

Meer weten?
Vraag dan de Praktijk notitie aan.

  Ik wil meer informatie

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Geslacht*

  ManVrouw

  Functie

  E-mail*

  Telefoon*

  Organisatie

  Vraag

  Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Bestuurderscentrum

  Ik heb het Privacystatement voor het formulier Informatie-aanvraag gelezen en ga hiermee akkoord.*

   

   

  Geef nog even deze code in : captcha

  en klik dan op

  *Verplichte velden