Door ir. Jolet Woordes, deskundige op het gebied van audits, keurmerken en certificaten.

Veel branche- en beroepsorganisaties denken ooit over het oprichten van een keurmerk. Het kan zijn dat de overheid daar op aandringt, dat er in de markt veel kaf van het koren gescheiden moet worden of omdat de vereniging zich wil profileren. Keurmerken maar ook andere zelfreguleringinstrumenten hebben voor- en nadelen, denk alleen al aan de administratieve lasten en de kosten. 

Op basis van een incident klinkt aan vele bestuurstafels de roep om een keurmerk. Maar werkt dat altijd? En hoe dan wel of niet?

We gaan op 26 maart met u in gesprek over de zin en onzin van keurmerken, gedragscodes…. Over consequenties, ontwikkelingen en afwegingen! Heeft het zin om zelf aanvullende spelregels te bepalen? En hoe gaat u daarmee om? Aan welke randvoorwaarden moet voldaan worden? En wanneer wordt het schieten met een kanon op een mug?

Naast twee korte inleidingen over het onderwerp, gaan we aan de hand van stellingen dieper in op de bovenstaande vragen, zodat u aan het einde van de sessie een beter beeld heeft waar u als bestuurder bij afwegingen rond zelfregulering rekening mee moet houden.

Over de spreker

jolet woordesJolet Woordes is binnen Wissenraet Van Spaendonck de keurmerkspecialist. Zij heeft talloze branche- en beroepsorganisaties geadviseerd bij de afweging ‘wel of geen keurmerk’, en de invulling ervan in speelveld van de markt. Zij  schreef een aantal whitepapers over zelfregulering; ‘Wanneer wel en wanneer geen keurmerk?’, ‘Hoe richt ik een keurmerk in?’ en ‘Hoe organiseer ik een beroepsregister?’ Zij is projectmanager van twee keurmerkstichtingen.

 

joswesselinkJos Wesselink is branche- en beroepsorganisaties behulpzaam bij hun strategische ontwikkeling en beschikt daarbij over circa 25 jaar praktijkervaring opgedaan in meer dan 80 nationale en internationale branche- en beroepsorganisaties.  Samen met Leo de Boer schreef hij het boek ‘De vereniging de baas’ met meer dan 500 praktische tips voor de verenigingsprofessionals en -bestuurders.

 

bijeenkomst, strategie, keurmerken, gedragscodes, brancheorganisaties, beroepsverenigingen