De WBTR staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Een Wet die de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen verduidelijkt en verscherpt. De memorie van antwoord werd op 28 oktober 2020 gepubliceerd. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan. De volgende stap is publicatie van de wet in het Staatsblad (Koninklijk Besluit). Het vermoeden is dat het KB per 1 juli 2021 wordt vastgesteld. Evenwel is het niet uitgesloten dat de ingangsdatum wordt doorgeschoven naar 1 januari 2022. Dat zou bonden en koepels wat meer tijd geven voor de ondersteuning van de bij hen aangesloten stichtingen en verenigingen.

Achtergrond
Het wetsvoorstel werd in 2016 ingediend, naar aanleiding van een reeks incidenten rondom het bestuur en toezicht bij verschillende stichtingen in de semipublieke sector. Onder andere in de sociale huursector bij woningcorporatie Vestia, bij thuiszorgorganisatie Meavita en onderwijsinstelling Amarantis. Bij deze organisaties bleek keer op keer dat de bestuurders hun taken niet goed uitvoerden en dat de aangewezen commissarissen hier niet genoeg toezicht op hielden. Met veel schade, rechtszaken en faillissementen tot gevolg.

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) verduidelijkt en verscherpt dus de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen, door zo veel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande regels voor de NV / BV in het Burgerlijk Wetboek (BW).

De overheid wil met de wet dus voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

Geen reden voor paniek

Bij faillissementssituaties geldt dat ten opzichte van het huidige recht geldt dat er mogelijk vooral een extra risico is voor bestuurders en commissarissen van niet-commerciële stichtingen en verenigingen.

Veel organisaties zullen mogelijk hun statuten en reglementen moeten aanpassen aan de nieuwe wet. Geen reden voor paniek, maar het is wel van belang om alert te zijn op de nieuwe regels en de nieuwe regels mee te nemen bij een eerstvolgende vergadering van het bestuur/de RvT.

Helpdesk Bestuur en Toezicht

Indien uw vereniging, coöperatie of stichting  juridische vragen heeft of als u als bestuurder, bestuurslid, voorzitter of toezichthouder wilt weten aan welke wettelijke verplichtingen u moet voldoen, kunt u onze Juridische helpdesk benaderen. U kunt de helpdesk benaderen als u bijvoorbeeld een van onderstaande vragen heeft.

  • Meer weten over de gevolgen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)?
  • Advies of uw statuten aan de WBTR voldoen?
  • Advies, desgewenst, over de noodzakelijke aanpassing van de statuten?
  • Begeleiding van de uitvoering van de statutenwijziging?

Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders

Onderwerpen die de WBTR raken ten aanzien van wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden, zijn tevens onderwerpen die in onze Masterclass voor Bestuurders en Toezichthouders worden behandeld. Voor meer informatie klikt u de voor u interessante Masterclass aan!

[fusion_events cat_slug=”ontwikkelen” past_events=”no” order=”ASC” number_posts=”” columns=”4″ column_spacing=”” picture_size=”cover” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” content_alignment=”” content_length=”” excerpt_length=”” strip_html=”” pagination=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]