De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Waarschijnlijk in de eerste helft van 2021. De WBTR beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen te verbeteren en de wettelijke regeling voor alle rechtspersonen gelijk te trekken. Voor deze juridische entiteiten wordt duidelijker in de wet opgenomen wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn.

Indien uw vereniging, coöperatie of stichting  juridische vragen heeft of als u als bestuurder, bestuurslid, voorzitter of toezichthouder wilt weten aan welke wettelijke verplichtingen u moet voldoen, kunt u onze Juridische helpdesk benaderen.