Helpdesk Bestuur en Toezicht

Indien uw vereniging, coöperatie of stichting  juridische vragen heeft of als u als bestuurder, bestuurslid, voorzitter of toezichthouder wilt weten aan welke wettelijke verplichtingen u in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) moet voldoen, kunt u onze Juridische helpdesk benaderen. U kunt de helpdesk benaderen als u bijvoorbeeld een van onderstaande WBTR vragen heeft.

 • Gevolgen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR);
 • Advies of uw statuten aan de WBTR voldoen;
 • Advies, desgewenst, over de noodzakelijke aanpassing van de statuten;
 • Begeleiding van de uitvoering van de statutenwijziging bij de WBTR;

Uitgangspunten en Werkwijze

Het Bestuurderscentrum heeft een Helpdesk die zich kenmerkt door een laagdrempelige dienstverlening. Heeft u een WBTR vraag? Dan kunt u het contactformulier insturen.

Binnen 24 uur nemen wij contact met u op over de door u gestelde WBTR vraag. Zo mogelijk wordt deze direct beantwoord. Uitgangspunt voor een helpdeskvraag is dat wij uw WBTR vraag in een tot twee uur  kunnen beantwoorden. Als er meer tijd nodig is voor de beantwoording van uw WBTR vraag, informeren wij u hierover en zullen wij afspraken met u maken over een ureninschatting. In dat geval zullen er nadere afspraken over de dienstverlening worden gemaakt.

Tarief

Betaalt u een jaarlijkse bijdrage aan het Bestuurderscentrum? Dan kunt u van de Helpdesk gebruik maken tegen een speciaal tarief van € 100 euro per uur exclusief BTW. Voor externen geldt een tarief van € 115 euro exclusief BTW per uur.

  Stel uw vraag en wij nemen contact met u op!

  Uw gegevens

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Geslacht*

  ManVrouw

  Functie*

  E-mail*

  Telefoon*

  Organisatie*

  Toelichting vraag

  Categorie

  Mijn vraag betreft:

  Interpretatie van artikelen statuten en reglementen bijvoorbeeld ten aanzien van bevoegdheden en taakverdeling Raad van Toezicht en Bestuur

  Gevolgen van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

  NOW-regeling.

  Verlof, ziekte en corona

  Opstellen procuratieregeling, volmachten etc

  Opstellen reglementen van diverse aard (Bestuursreglement, Klachtenreglement etc)

  Ik heb de uitgangspunten voor helpdeskvragen gelezen en ga ermee akkoord.*

  Ik heb het Privacy reglement gelezen en ga hiermee akkoord.*

  Geef nog even deze code in : captcha

  Het Privacy reglement vindt u onderaan deze site en ook als link in deze zin. Indien u op de link Privacy reglement drukt, opent er een nieuwe pagina, zodat dit ingevulde formulier open blijft staan en u via tab ernaar terug kunt keren.

  * Verplichte velden