In deze uitzending bespreekt Mieke Dijkman het arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017. In dit arrest stond de vraag centraal of een parochie aansprakelijk is voor de letselschade die een vrijwilliger opliep tijdens het vrijwilligerswerk. De Hoge Raad beantwoordde die vraag bevestigend en gaf daarnaast een nadere invulling aan het vereiste van ‘bedrijfsuitoefening’ van artikel 7:658 lid 4 BW.

Bron: Academie voor de Rechtspraktijk, Legalflix, Editie 6
M.m.v. Mieke Dijkman, Valegis Advocaten.

Gerelateerd agenda-tem:

Bijeenkomst 20 november: Bestuurdersaansprakelijkheid!
Wat eigenlijk iedere bestuurder weten moet!

Bestuurdersaansprakelijkheid 20 november 2018