Iedereen is hartelijk welkom bij West Openbaar Onderwijs. Onze basisscholen staan verspreid door Westland en Midden-Delfland. Aan de rand van de stad, midden in het groen of aan zee.

Ongeveer 2.000 kinderen groeien bij ons op en samen werken we dagelijks aan hun ontwikkeling.

Om te groeien heb je ruimte nodig om te experimenteren, te onderzoeken en te ondernemen. Wij bieden hiervoor een uitdagende en rijke leeromgeving. Elk van de 11 scholen van West heeft zijn eigen karakter, zo doen we het samen op eigen wijze!

 

De Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, die op een betrokken, constructieve en transparante manier met elkaar en met de bestuurder samenwerken. In verband met het aflopen van de tweede zittingstermijn van één van de leden zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

De Raad van Toezicht heeft ten minste zes vergaderingen per jaar, naast de commissievergaderingen. Leden van de Raad van Toezicht bezoeken jaarlijks minimaal 2 scholen en spreken met belangrijke stakeholders binnen en buiten de organisatie. Twee keer per jaar is er overleg met de GMR. De gemiddelde tijdsinvestering, inclusief professionalisering, bedraagt ongeveer 10 uur per maand.

 

Jouw kennis en expertise

Je bent betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en geïnteresseerd in het onderwijs en toezichthoudende activiteiten. Je biedt een goede mix van betrokkenheid, rolverantwoordelijkheid en distantie. Je bent positief kritisch ingesteld en kan de Raad in haar overwegingen uitdagen.

De Raad van Toezicht kent een financiële commissie, een remuneratiecommissie en een commissie onderwijskwaliteit. Het nieuwe lid zal in elk geval zitting nemen in de financiële commissie, welke ten minste 2 bijeenkomsten per jaar heeft.

 

Ben jij iemand die:

  • affiniteit heeft met het primair onderwijs en die het openbaar onderwijs een warm hart toedraagt?
  • Analytisch sterk is en een open stijl van communiceren hanteert;
  • binding en / of netwerk heeft binnen de gemeenten Westland en/of Midden Delfland;
  • beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit;
  • goed kan functioneren in teamverband en enthousiast en gedreven is om samen de volgende stap te zetten in het ‘waardegerichtʼ toezicht houden;
  • in staat is de leidende principes binnen de Stichting te bewaken en de organisatie te bevragen op de realisatie daarvan;
  • in staat is de dialoog met het college van bestuur te voeren, als klankbord kan functioneren en daarbij ook zelf initiatieven kan nemen;
  • daarnaast ervaring meebrengt op een van de aandachtsgebieden Marketing & Communicatie, Arbeidsmarktbeleid of Innovatie.

Dan maken we graag kennis met je!


Informatie- en Sollicitatiegegevens
Vergoeding is in lijn met tijdsbesteding, aard en inhoud van de functie en een afgeleide van de WNT-norm. Voor meer informatie over de organisatie kun je terecht op de website van West Openbaar Onderwijs. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Caroline Dautzenberg (vice -voorzitter van de Raad van Toezicht) (06-30662978) of bij de heer Turan Yazir (voorzitter college van bestuur) (T 0174 – 628572 of 06 1442 0981).

Uw reactie graag vóór 16 september sturen naar West Openbaar Onderwijs, t.a.v. C. Dautzenberg , rvt@westopenbaaronderwijs.nl


Sluit 16 september 2023