Het wetsvoorstel voorziet in de invoering van een tegenstrijdig belangenregeling bij stichtingen en verenigingen, inhoudende dat bestuurders van een stichting of verenigingen niet mogen deelnemen aan de besluitvorming als zij daarbij een tegenstrijdig belang hebben. Dat voorkomt dat bestuurders hun persoonlijk belang laten prevaleren boven het belang van de stichting of vereniging. Voorts wordt voorzien in een uniformering van de regels omtrent aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders die hun taak onbehoorlijk vervullen alsmede in regels die het ontslag van bestuurders en toezichthouders bij stichtingen eenvoudiger maakt wanneer zij het belang van de stichting ernstig schaden.
Hieronder ziet u de weergave van de voortgang van dit wetsvoorstel.

Bron: Overheid.nl

schermafbeelding-2017-01-09-om-12-17-50


Gerelateerd artikel: Gezocht: Serieuze Stichtingsbestuurder die wel van een risicootje houdt.