Tijdelijke wet digitale besluitvorming (Covid-19 – 53434) 
Woensdag 8 april jl is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend die het mogelijk maakt dat rechtspersonen dankzij deze tijdelijke wet rechtsgeldige besluiten kunnen nemen. Het is de bedoeling dat de noodwet zo spoedig mogelijk in werking treedt. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel donderdag 16 april jl aangenomen.

Het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet COVID-(Covid-19 – 53434)  van Justitie en Veiligheid’ (werknaam spoedwet ALV) is 21 april jl. door de Eerste Kamer goedgekeurd.

Wilt u weten hoe de juridische plichten binnen het verenigingsrecht zich verhouden tot het nakomen van door het kabinet getroffen beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus? Margriet Recter van Collegal BV reikt u in dit artikel een handreiking aan hoe in de praktijk met (juridische) dilemma’s om te gaan waarbij goed bestuur, good governance en rechtsgeldige besluitvorming toch zo optimaal mogelijk worden geborgd.
Datum: 17 april 2020