Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen in EK.

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze vennootschap (nv) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) in het Burgerlijk Wetboek. Dit is een behoefte van de praktijk.

Met dit voorstel WBTR wordt het mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen. Ook kan bij alle rechtspersonen voor een monistisch bestuurssysteem gekozen worden. Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting komt meer duidelijkheid over

  • de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen,
  • de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang en,
  • de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.

 

De publicatie van de wet in het Staatsblad (Koninklijk Besluit) moet nog worden vastgesteld. Het vermoeden is dat het KB per 1 juli 2021 wordt vastgesteld.

2023-05-16T08:54:18+02:00

Titel

Ga naar de bovenkant