Door samenwerking worden kleine dingen groot!

Door samenwerking worden kleine dingen groot. Mooie interacties komen tot stand, mensen ontmoeten elkaar, kennis wordt gedeeld en samen groeien we naar succes. Er ontstaan ideeën en innovaties die er anders niet geweest waren. Samen bereik je immers meer dan alleen; dat is al bijna een eeuw lang onze ervaring.

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een organisatie zonder nonsens en met hart voor uw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement. Kundig, betrokken en proactief. Omdat we weten dat uw successen ook de onze zijn.

 

Gerelateerd nieuws:

18-01-2019: Inrichten van een Klachtencommissie.

10-05-2018:
Beroepsregisters stonden opvragen persoonsgegevens op grote schaal toe.

01-05-2018:
Wanneer wel en wanneer geen keurmerk?

05-06-2018
Wat zijn de keuzen die gemaakt moeten worden als het gaat om de positionering en inrichting van een beroepsregister?

11-09-2018
An American Dream.

wissenraet, Spaendonck, bestuursondersteuning, verenigingsmanagement
  • Samenwerken
  • Belangenbehartiging
  • Beleidsondersteuning
  • Keurmerken
  • Issuemanagement
  • CAO
  • Communicatie
  • Secretariaatsvoering
Inspiratiesessie Registers-
gedragscodes
Inspiratiesessie conflicthantering-
geschilbeslechting

Contact

Tilburg

Bezoekadres
Reitseplein 1,
5037 AA Tilburg
Nederland
Tel +31 (0)13  594 4594

POSTADRES:

Postbus 4076
5004 JB Tilburg
Nederland

www.vanspaendonck-wispa.com