STAP Budget voor Scholing en Ontwikkeling Toezichthouders (Lid RvT / RvC)

Afschaffing fiscale aftrek scholingskosten

Het STAP-budget is een nieuwe regeling voor scholing en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 was het mogelijk om  scholingskosten af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Sinds die datum is dat niet meer mogelijk.

De overheid wil scholing voor een brede doelgroep mogelijk maken. Daarom is per 1 maart 2022 het STAP-budget gestart. Via STAP kunnen volwassen werkenden of werkzoekenden jaarlijks maximaal € 1.000 financiële hulp krijgen om scholing te betalen. Anders dan bij de vroegere belastingaftrek voor scholingskosten, hoeven mensen geen bedrag meer voor te schieten. Dat kan een voordeel zijn voor mensen met lagere inkomens en voor ouderen.

STAP-budget

Concreet betekent dit dat u als werkende of werkzoekende een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar kunt aanvragen voor scholing en ontwikkeling. U kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

STAP-budget aanvragen

U kunt 1 keer per jaar het STAP-budget aanvragen via Stapuwv.nl. Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode.
Zo kunt u uw STAP-Budget ook aanvragen voor de Opleiding voor Aankomend Toezichthouder (Cohort 8).

U dient zich dan als deelnemer zelf aan te melden voor de Opleiding voor Aankomend Toezichthouder. U doet dit vóórdat u het STAP-budget aanvraagt bij UWV. Bij de aanmelding wordt namelijk door Maastricht University een bewijs van aanmelding afgegeven. Vervolgens kunt u met dit aanmeldbewijs online uw STAP-budget aanvragen. Als het STAP- budget wordt toegekend gaat hiervan een afschrift naar Maastricht University in de vorm van een inkooporder. Het STAP budget dat wordt toegekend wordt in mindering gebracht op de factuur die u ontvangt voor uw deelname aan de Opleiding.

Het is belangrijk dat het STAP-budget op het juiste moment wordt aangevraagd.

Daarvoor zijn twee voorwaarden van belang:

• Het STAP-budget moet altijd minstens 4 weken voorafgaand aan de start van de scholing worden aangevraagd. Hiervoor is gekozen om alle formaliteiten van de subsidieaanvraag afgerond te kunnen hebben en alle betrokken voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de start van de scholing. Wel wordt er gekeken of het mogelijk is deze periode in de toekomst in te korten.

• De scholing moet starten binnen 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarbinnen het STAP-budget is aangevraagd.

Als u interesse heeft dien dan direct uw aanvraag voor het STAP-budget in voor de Opleiding voor Aankomend Toezichthouder, Wacht niet te lang, want het aantal STAP-budgetten is beperkt. Op=op!

LET OP!
Wanneer de Opleiding al is begonnen, kan het STAP-budget niet meer worden aangevraagd!

SAMENVATTEND

Wilt u toezichthouder worden (Lid RvT / RvC) en heeft u belangstelling voor de Opleiding voor Aankomend Toezichthouder. Dan heeft u tevens de mogelijkheid om gebruik te maken van het STAP-budget.
Er zijn verschillende aanvraagperiodes om uw STAP-budget aan te vragen.
De eerstvolgende aanvraagperiode is 1 november 2022 om 10.00 uur.