woningbouwvereniging heerjansdam vacature lid raad toezicht drechtstedenDoor het vertrek van een van de leden zoekt de Raad van Toezicht van Woningbouwvereniging Heerjansdam een Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Financiën en Risicomanagement. Een reactie zien we graag voor 25 maart 2018 tegemoet.

 

Woningbouwvereniging Heerjansdam is een kleine maar actieve corporatie die zich richt op de dorpskern Heerjansdam. Vanuit een kleinschalige organisatie draagt de corporatie bij aan de kwaliteit en leefbaarheid in het werkgebied. Dat gebeurt onder meer door in te spelen op de behoefte van de doelgroep, verduurzamen van haar woningvoorraad en effectief beheer. Wbv Heerjansdam is een bescheiden maar efficiënte organisatie die is afgestemd op onze doelstellingen.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Wbv Heerjansdam.   De RvT is ook werkgever van het Bestuur. In verband met het vertrek van één van de leden de Raad van Toezicht per 30 juni 2018 zijn we op zoek naar een onafhankelijk en kritisch

Lid van de Raad van Toezicht
met het profiel financieel en risicomanagement

 

Profiel algemeen

 • Positief betrokken bij Heerjansdam, haar doelstelling en belang in het werkgebied
 • Strategisch inzicht, bestuurskracht en besluitvaardigheid
 • Positief kritische instelling, open oordeelsvorming, standvastige en beargumenteerde opstelling in de raad en in de verhouding met het bestuur
 • Bestuurlijke ervaring en bewezen toezichthoudende kwaliteiten
 • Vermogen om beleidsvoorstellen en (financiële) plannen te beoordelen
 • Bereid om te werken in een team en ook kritisch te zijn over het eigen functioneren

Profiel specifiek

 • Ervaring en kennis op financieel en economisch gebied, b.v. als accountant of controller bij de overheid of een maatschappelijke organisatie
 • Kennis en ervaring met de regels voor de financiële (jaar)verslaglegging
 • Kennis en ervaring met financiering en treasury
 • Kennis en ervaring met risicomanagement vanuit de financiële discipline
 • Vertrouwd met de maatschappelijke en bestuurlijke positie van woningcorporaties
 • Lokale binding met de regio Drechtsteden strekt tot aanbeveling

Wij bieden

Een benoeming voor vier jaar per 1 juli 2018, met mogelijk een eenmalige verlenging van vier jaar. Een vergoeding volgens de wettelijke regeling voor bezoldiging toezichthouders. De RvT vergadert circa zes keer per jaar. RvT-leden nemen ook deel aan bijeenkomsten met lokale belanghebbenden.

 

Interesse?

De volledige profielschets staat op www.heerjansdam.nl. De selectiegesprekken zijn medio april 2018 gepland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Rouwers, lid van de RvT, op telefoonnummer 06-44231607. Uw reactie en cv kunt u voor 25 maart per e-mail sturen naar RvT@wbvheerjansdam.nl

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld en niet in behandeling genomen.