Laatste afgelopen Evenementen

Masterclass: Governance van samenhang en verbindingen

Utrecht

In de Masterclass Governance van verbindingen en samenhang wordt ingegaan op de wijzen van besturen, het toezicht houden op en verantwoording bij verbindingen en samenhang tussen organisaties.

€425,

Masterclass Belangenverstrengeling en Integriteit.

utrecht Utrecht

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

€425,

Masterclass: De Rol van de Voorzitter.

utrecht Utrecht

In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de rollen en taken van de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) / Raad van Commissarissen (RvC). De voorzitter is een evenwichtskunstenaar!

€425,