Home

Home2020-11-21T16:37:43+01:00

Het laatste nieuws

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De WBTR beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen te verbeteren en de wettelijke regeling voor alle rechtspersonen gelijk te trekken. Voor deze juridische entiteiten wordt duidelijker in de wet opgenomen wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en

20 november 2020|Categories: Nieuws|

Bijeenkomsten en Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders!

Schrijf u snel in!

Naar alle bijeenkomsten

Nieuwe  vacatures

Uw nieuwe bestuurs- of toezichthoudende functie bij een brancheorganisatie, vereniging of stichting binnen handbereik!

Naar alle vacatures

Kennispartners

Experts in hun vakgebied!

Privacybased ,AVG
procurios, kennispartner, bestuurderscentrum, engagement
informatie over kennispartnerschap