Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Is uw organisatie al ‘GDPR proof’?
In deze Inspiratiesessie praten wij u bij over de impact van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op uw organisatie”. Met deze sessie beogen wij u, niet alleen vanuit de juridische kant, maar ook vanuit de technische en bedrijfsorganisatorische kant, te informeren over de nieuwe privacywetgeving.

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) in werking. De GDPR vervangt de regels van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Op 25 mei 2018 moeten álle organisaties – dus niet alleen multinationals en andere grote organisaties! – GDPR compliant zijn, maar de praktijk leert dat dat nog lang niet altijd het geval is.
“Maar we hebben toch nog bijna een jaar de tijd?” zult u nu wellicht opmerken. Dat klopt, maar er moet ook nog veel gebeuren wil die datum gehaald worden.

Voldoet uw organisatie vanaf 25 mei 2018 nog niet aan alle verplichtingen van de GDPR, dan loopt uw organisatie het risico op hoge boetes (en slechte publiciteit). In bepaalde gevallen loopt u zelf mogelijk zelfs het risico om als bestuurder aansprakelijk gesteld te worden!

 

Tijdens deze workshop praten we u bij over de belangrijkste onderwerpen van de GDPR en de verschillen met de huidige wetgeving en de gevolgen van de AVG voor de praktijk. We gaan daarbij onder andere in op de volgende vragen:

 • Wat verandert er onder de nieuwe wetgeving?
 • Wat mag u wel en niet doen met (bijzondere) persoonsgegevens?
 • Hoe voorkomt u een datalek en wat moet u doen als zich toch een datalek voordoet?
 • Is het nodig een privacy officer aan te stellen?
 • Moet u een privacy impact assessment laten uitvoeren?

Verder is er de gelegenheid uw eigen concrete vragen vooraf aan de workshopbegeleiders voor te leggen en daarover met hen en uw mede-deelnemers in discussie te gaan.

Programma (Van 14.00 uur tot 18.00 uur (inloop 13.30 uur)

Workshop deel 1 – Nieuwe wetgeving 14.00 – 15.15 uur
Pauze                                                          15.15 – 15.30 uur
Workshop deel 2                                      15.30 – 17.00 uur
Beantwoorden vragen en discussie
Napraten tijdens borrel                          17.00 uur


De workshopbegeleiders.


Wie is Carolien Brederije?

Schermafbeelding 2017-07-12 om 09.30.02Carolien is partner bij Valegis Advocaten en is sinds 1996 advocaat, Zij adviseert ondernemers en instellingen over arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en het ambtenarenrecht en over de privacyrechtelijke vraagstukken die daarbij kunnen spelen. Ook staat zij op deze gebieden met regelmaat particulieren (waaronder statutair bestuurders) bij. Carolien doceert geregeld op het gebied van arbeidsrecht en zij is ook bestuurlijk actief.

 

Wie is Daphne Jerphanion ?

Daphne Jerphanion en Carolien Brederije van Valegis Advocaten verzorgen bij Bestuurderscentrum de inspiratiesessie over Privacywetgeving voor bestuurders en toezichthouders.Daphne heeft na haar afstuderen in 2011 als advocaat gewerkt bij een van de grootste advocatenkantoren in Nederland. Daar heeft zij geadviseerd en geprocedeerd op het gebied van contractenrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord.

Bij Valegis Advocaten specialiseert Daphne zich in het ondernemingsrecht in het algemeen en het contractenrecht in het bijzonder, met speciale aandacht voor het privacyrecht. Tijdens haar studie heeft Daphne zich als bestuurslid actief ingezet voor een stichting die juridische bijstand biedt aan (onvermogende) particulieren.

 

Voorbereiding
Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft u een telefonisch intakegesprek met de cursusbegeleider. Met uw persoonlijke interessegebieden wordt tijdens de workshop zoveel mogelijk rekening gehouden.

 

Doelgroep
* (Aspirant) bestuurders en toezichthouders van brancheorganisaties, beroepsverenigingen en stichtingen.
* Verenigingen en stichtingen die bezig zijn met veranderen.

 

Kosten :
Geen (bij annulering of no-show worden wel organisatie kosten in rekening gebracht).


Met deze -gratis-  Inspiratiesessie over de privacywetgeving herkent u uw aansprakelijkheden ten aanzien van dit onderwerp en kent u de gevolgen van de AVG voor de praktijk. Wat iedere bestuurder eigenlijk moet weten!

De essentie van onze Inspiratiesessies; Verbinden op inhoud in een kleinschalige en vertrouwelijke omgeving en met praktijkgerichte tips naar huis!   Inschrijven bijeenkomst

  Voornaam*
  Tussenvoegsel
  Achternaam*
  Geslacht* ManVrouw
  Functie*
  E-mail*
  Telefoon*
  Organisatie*
  Opmerkingen

  Voorwaarden

  Ik ben of word lid van Bestuurderscentrum. Daardoor kan ik gratis deelnemen aan deze bijeenkomst.

  Ik heb de Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten gelezen en ga ermee akkoord.*
  Ik heb het Privacystatement gelezen en ga ermee akkoord.*

  De Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten en het Privacystatement vindt u onderaan deze site en ook als link in deze zin. Indien u op de link drukt, opent er een nieuwe pagina met de voorwaarden die u rustig kunt lezen, terwijl dit ingevulde formulier open blijft staan en u via tab ernaar terug kunt keren.

  * Verplichte velden