Voorzitter

Een voorzitter hanteert in de regel een voorzittershamer. Hiermee leidt hij of zij een voorzitter de vergadering of veiling. Van oudsher is de voorzittershamer is een eerbetoon aan het hoogste gezag in de Orde. Met een tik van de voorzittershamer wordt een evt. discussie vermeden.

Voorzittershamer

Een voorzittershamer is vaak van hout en is het uiterlijke kenmerk van een voorzitter.
Met een klap van de voorzittershamer opent de voorzitter de vergadering en sluit deze weer. Ook als een voorstel is aangenomen of verworpen, wordt dat met een tik van de voorzittershamer bekrachtigd. Vaak zijn dit de enige handelingen die een voorzitter met het werktuig uitvoert. In rumoerige vergaderingen zet de voorzittershamer, of liever het geluid van het slaan op de tafel, kracht bij een oproep tot orde.

Hamerstuk

Sommige vergaderstukken behoeven geen discussie en kunnen direct worden aangenomen. Een dergelijk vergaderstuk heet dan een hamerstuk dat de voorzitter kan “afhameren.” Tik.

Slagblok of klankplaat

De voorzittershamer wordt vaak samen met een bijpassend slagblok, een slag klankplaatje gebruikt, dit om beschadigingen aan tafels te voorkomen.

Uitvoering

Voorzittershamers zijn er in verschillende uitvoeringen, dit komt doordat voorzittershamers ambachtelijk vervaardigd worden. Je hebt daardoor te maken met verschillende soorten hout en verschillende formaten.

Gebruik

  • Bij vergaderingen door de Voorzitter.
  • In de gemeenteraad door de Burgermeester.
  • Bij rechtsspraak door de Rechter.
  • Bij veilingen door de Veilingsmeester.
  • Bij het voltrekken van een huwelijk door een Trouwambtenaar.