De onbelaste vrijwilligersvergoeding is verhoogd in 2021.

2021-02-18T16:00:12+01:00

Per 1 januari 2021 is de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd van € 1.700,- naar € 1.800,-. U kunt vrijwilligers binnen uw bestuur of Raad van Toezicht een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is.

De onbelaste vrijwilligersvergoeding is verhoogd in 2021.2021-02-18T16:00:12+01:00

De nieuwe webshop van bestuurderscentrum!

2021-01-29T13:27:21+01:00

Zoekt u een nieuwe Voorzitter of  nieuwe Voorzittershamer? U kunt zowel met "uw vacature voor een nieuwe voorzitter" als voor een 'nieuwe Voorzittershamer' terecht bij Bestuurderscentrum. Vacatures kende u al, maar de winkel voor Voorzittershamer is

De nieuwe webshop van bestuurderscentrum!2021-01-29T13:27:21+01:00

Dank je wel!

2020-12-23T11:27:48+01:00

Corona heeft ervoor gezorgd dat het in vele opzichten een bijzonder jaar was. Aanpassingsvermogen, geduld, flexibiliteit en creativiteit waren kernwoorden. Een jaar met hernieuwde waarden! Trots ook op hetgeen we ontwikkeld hebben. Bovenal blij en

Dank je wel!2020-12-23T11:27:48+01:00

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor mijn vereniging of stichting?

2020-12-20T08:24:20+01:00

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Waarschijnlijk in de eerste

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor mijn vereniging of stichting?2020-12-20T08:24:20+01:00

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

2021-01-30T09:06:04+01:00

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt in werking bij koninklijk besluit. De WBTR beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)2021-01-30T09:06:04+01:00

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen in EK.

2021-01-30T09:04:07+01:00

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) Het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande regels voor

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen in EK.2021-01-30T09:04:07+01:00

Gebruik uw opleidingsbudget van dit jaar en start in 2021!

2021-02-21T10:27:19+01:00

Wilt u uw opleidingsbudget voor 2020 inzetten, maar pas volgend jaar starten met een Masterclass voor Bestuurders of Toezichthouders? Geen probleem! Schrijf u dan vóór 16 december 2020 in voor een Masterclass en vermeld bij

Gebruik uw opleidingsbudget van dit jaar en start in 2021!2021-02-21T10:27:19+01:00

Wanneer is er sprake van Btw-plicht bij commissarissen en toezichthouders?

2020-10-29T17:00:03+01:00

Tot voor kort werden commissarissen (bijna) altijd aangemerkt als Btw-ondernemer. Uitgangspunt was namelijk dat een commissaris ondernemer is voor de Btw, voor zover hij zijn werkzaamheden duurzaam en tegen vergoeding verricht. Recente uitspraken, te

Wanneer is er sprake van Btw-plicht bij commissarissen en toezichthouders?2020-10-29T17:00:03+01:00

Zelfevaluatie van de Raad van Toezicht: Evaluatiemomenten

2020-10-26T17:50:50+01:00

Vorige week gaf ik voor de Universiteit Maastricht opnieuw een masterclass over de zelfevaluatie van de RvT/RvC. Naast de wijze, waarop de jaarlijkse formele zelfevaluatie plaats kan vinden, besteedde ik aandacht aan andere evaluatiemomenten. Dat

Zelfevaluatie van de Raad van Toezicht: Evaluatiemomenten2020-10-26T17:50:50+01:00

Alweer de derde groep gecertificeerde toezichthouders is officieel ingeschreven in het Register van Universiteit van Maastricht.

2020-10-13T17:26:41+02:00

Het is een feit! De derde groep gecertificeerden is officieel ingeschreven als gecertificeerd toezichthouder in het register van de Universiteit van Maastricht! Mensen die toezichthouder/lid Raad van Toezicht (RvT) zijn of willen worden en die

Alweer de derde groep gecertificeerde toezichthouders is officieel ingeschreven in het Register van Universiteit van Maastricht.2020-10-13T17:26:41+02:00