Dondergod Thor en het verband met de Voorzittershamer.

2021-08-01T14:01:15+02:00

In de Noorse en Germaanse mythologie is Thor de dondergod. Wij noemen hem ook wel Donar en onze donderdag is naar hem genoemd! Hij was de zoon van Odin (de oppergod) en Fjörgyn. Als

Dondergod Thor en het verband met de Voorzittershamer.2021-08-01T14:01:15+02:00

Alle weetjes over de voorzittershamer!

2021-08-01T14:01:52+02:00

Voorzitter Een voorzitter hanteert in de regel een voorzittershamer. Hiermee leidt hij of zij een voorzitter de vergadering of veiling. Van oudsher is de voorzittershamer is een eerbetoon aan het hoogste gezag in de Orde.

Alle weetjes over de voorzittershamer!2021-08-01T14:01:52+02:00

Staat een scholingsbudget voor Bestuurder en Toezichthouder al op uw agenda?

2021-07-01T12:00:40+02:00

Vandaag is het dan zover! De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is inwerking getreden. Uiteraard is er aandacht vanuit deze wet voor een verscherping van de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij stichtingen

Staat een scholingsbudget voor Bestuurder en Toezichthouder al op uw agenda?2021-07-01T12:00:40+02:00

De onbelaste vrijwilligersvergoeding is verhoogd in 2021.

2021-02-18T16:00:12+01:00

Per 1 januari 2021 is de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd van € 1.700,- naar € 1.800,-. U kunt vrijwilligers binnen uw bestuur of Raad van Toezicht een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is.

De onbelaste vrijwilligersvergoeding is verhoogd in 2021.2021-02-18T16:00:12+01:00

De nieuwe webshop van bestuurderscentrum!

2021-01-29T13:27:21+01:00

Zoekt u een nieuwe Voorzitter of  nieuwe Voorzittershamer? U kunt zowel met "uw vacature voor een nieuwe voorzitter" als voor een 'nieuwe Voorzittershamer' terecht bij Bestuurderscentrum. Vacatures kende u al, maar de winkel voor Voorzittershamer is

De nieuwe webshop van bestuurderscentrum!2021-01-29T13:27:21+01:00

Dank je wel!

2020-12-23T11:27:48+01:00

Corona heeft ervoor gezorgd dat het in vele opzichten een bijzonder jaar was. Aanpassingsvermogen, geduld, flexibiliteit en creativiteit waren kernwoorden. Een jaar met hernieuwde waarden! Trots ook op hetgeen we ontwikkeld hebben. Bovenal blij en

Dank je wel!2020-12-23T11:27:48+01:00

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor mijn vereniging of stichting?

2020-12-20T08:24:20+01:00

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Waarschijnlijk in de eerste

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor mijn vereniging of stichting?2020-12-20T08:24:20+01:00

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

2021-03-24T08:33:06+01:00

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt in werking bij koninklijk besluit. De WBTR beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)2021-03-24T08:33:06+01:00

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen in EK.

2021-03-24T08:30:22+01:00

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) Het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande regels voor

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen in EK.2021-03-24T08:30:22+01:00