Werkgeversaansprakelijkheid bij vrijwilligerswerk.

2020-07-29T15:26:15+02:00

In deze uitzending bespreekt Mieke Dijkman het arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017. In dit arrest stond de vraag centraal of een parochie aansprakelijk is voor de letselschade die een vrijwilliger opliep

Werkgeversaansprakelijkheid bij vrijwilligerswerk.2020-07-29T15:26:15+02:00

Overzicht wijzigingen Wet WNT 2017

2020-07-29T15:26:25+02:00

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De wet beoogt de inkomens van bestuurders en andere topfunctionarissen in de (semi)publieke sector aan banden te

Overzicht wijzigingen Wet WNT 20172020-07-29T15:26:25+02:00

Invoering Hernieuwde Corporate Governance Code Als Wet

2020-07-29T15:26:25+02:00

De Corporate Governance Code is onlangs herzien. De Code is door zelfregulering tot stand gekomen en is geen wet in formele zin. De Code bevat een samenstel van principes en “best practises” voor verantwoorde

Invoering Hernieuwde Corporate Governance Code Als Wet2020-07-29T15:26:25+02:00

Titel

Ga naar de bovenkant