Werkgeversaansprakelijkheid bij vrijwilligerswerk.

2023-05-16T08:52:19+02:00

In deze uitzending bespreekt Mieke Dijkman het arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017. In dit arrest stond de vraag centraal of een parochie aansprakelijk is voor de letselschade die een vrijwilliger opliep

Werkgeversaansprakelijkheid bij vrijwilligerswerk.2023-05-16T08:52:19+02:00

Tien vragen over bestuurdersaansprakelijkheid die u nooit durfde te stellen.

2023-05-23T08:59:32+02:00

Door Armando Mosele, Bestuurdersaansprakelijkheidsdeskundige. Denkt u als bestuurder of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk te zijn in de volgende gevallen? U bent secretaris van een beroepsvereniging en de penningmeester heeft geld achterover gedrukt. U wist dat niet,

Tien vragen over bestuurdersaansprakelijkheid die u nooit durfde te stellen.2023-05-23T08:59:32+02:00

Overzicht wijzigingen Wet WNT 2017

2023-05-09T10:53:50+02:00

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De wet beoogt de inkomens van bestuurders en andere topfunctionarissen in de (semi)publieke sector aan banden te

Overzicht wijzigingen Wet WNT 20172023-05-09T10:53:50+02:00

Invoering Hernieuwde Corporate Governance Code Als Wet

2023-05-09T10:56:10+02:00

De Corporate Governance Code is onlangs herzien. De Code is door zelfregulering tot stand gekomen en is geen wet in formele zin. De Code bevat een samenstel van principes en “best practises” voor verantwoorde

Invoering Hernieuwde Corporate Governance Code Als Wet2023-05-09T10:56:10+02:00

Titel

Ga naar de bovenkant