ISTN Training & Advies

Training en coaching met blijvend resultaat!

Wilt u kwalitatief goede trainingen en persoonlijke coaching? Bij de meeste organisaties maken de medewerkers hét verschil en daarom is er behoefte aan het continue ontwikkeling van bestaande en nieuwe competenties. Dat is precies waar istn voor staat. ISTN Training werkt structureel mee aan uw organisatiedoelstellingen vanuit het Plussen Model.

Bij ISTN Training & Advies draait het uiteindelijk om de resultaten, kortom betere prestaties. Maar betere resultaten krijg je alleen met betere medewerkers! En hogere klant(leden)tevredenheid krijg je alleen met hogere personeelstevredenheid!

Daarom stellen we dat bij de ontwikkeling van onze deelnemers centraal. Hiervoor volgen we drie stappen.

Onze aanpak:

1. Voorbereiding: Dat begint er al mee dat we onze deelnemers vooraf vragen waarin ze zich willen ontwikkelen en wat ermee moet bereiken. Maar we gaan verder, zo sturen we vooraf al opdrachten ontvangen waarmee deelnemers al aan de slag gaan met hun ontwikkeling.

2. Opleiding: Tijdens de opleiding nemen die persoonlijke leerdoelen en opdrachten een belangrijke plaats in. We werken vanuit de volgende leerprincipes:
Praktijk: We koppelen de individuele leerdoelen aan de eigen unieke werkomgeving. Dit omdat mensen het beste leren in de context van hun werk. Kennis en vaardigheden die los van de eigen praktijk worden geleerd, zijn moeilijker toe te passen en verdampen snel.
Actief: Leren gebaseerd op activiteiten is superieur aan leren gebaseerd op gevolgde presentaties. Mensen onthouden 90% van wat ze zelf lezen, horen, zien, zeggen en doen. Wij garanderen u dat onze trainingen zeer actief zijn vormgegeven.
Positieve leeromgeving: Mensen leren het best in een positieve omgeving die tegelijkertijd relaxed en stimulerend is. Positieve emoties versnellen het leren, ze bepalen voor 80% het leerresultaat! Daarom zijn wij altijd op zoek naar de ideale mix van ontspanning, plezier en tegelijkertijd passie en inzet voor leren.

3. Persoonlijk implementatie plan: Iedere opleiding eindigt met het opstellen van een persoonlijk implementatieplan om het geleerde zo goed mogelijk in de praktijk te kunnen toepassen.

ISTN training & advies
De Hoefmid 21
5272 RL Sint-Michielsgestel

073 – 851 32 04
info@istn.nl
www.istn.nl

Plussenmodel:

  • Passie
  • Plezier
  • Productief
  • Persoonlijk
  • Praktisch