Bestuurderscentrum is een door het CRKBO erkende onderwijs instelling.

Bestuurderscentrum, CRKBO, cerfificering, opleidingen, bestuur, toezichtBestuurderscentrum voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is eind 2019 voor het eerst geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

Naar de Agenda