Nieuws en Personalia2020-07-29T15:25:54+02:00

Nieuws

De nieuwe webshop van bestuurderscentrum!

Zoekt u een nieuwe Voorzitter of  nieuwe Voorzittershamer? U kunt zowel met "uw vacature voor een nieuwe voorzitter" als voor een 'nieuwe Voorzittershamer' terecht bij Bestuurderscentrum. Vacatures kende u al, maar de winkel voor Voorzittershamer is

16 januari 2021|Categories: Nieuws|

Dank je wel!

Corona heeft ervoor gezorgd dat het in vele opzichten een bijzonder jaar was. Aanpassingsvermogen, geduld, flexibiliteit en creativiteit waren kernwoorden. Een jaar met hernieuwde waarden! Trots ook op hetgeen we ontwikkeld hebben. Bovenal blij en

23 december 2020|Categories: Nieuws|

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt in werking bij koninklijk besluit. De WBTR beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij

20 november 2020|Categories: Nieuws|

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen in EK.

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) Het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande regels voor

20 november 2020|Categories: Nieuws|

Noodwet Online ALV verlengd tot 1 oktober.

Onderstaande 'Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid', ook wel 'Noodwet Online ALV', genoemd wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Het is aannemelijk dat vóór deze datum opnieuw zal worden besloten tot verlenging van de geldingsduur

11 september 2020|Categories: Nieuws|

Vrouwen moeten meer netwerken.

Vrouwen gebruiken hun netwerk te weinig om carrière te maken. Hulp vragen vinden ze veel moeilijker dan mannen, concludeert promovendus Jeanne Martens. “Je moet mij niet hebben. Ik heb geen netwerk.” Zo reageerden vrouwen vaak

10 september 2020|Categories: Nieuws|

UBO-Register? Voor wie geldt dat ook alweer?

Vanaf 27 september is er een UBO-Register in Nederland bij de KvK. Dat betekent dat vanaf 27 september veel organisaties UBO's moeten gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn natuurlijke personen

31 augustus 2020|Categories: Nieuws|

Op zoek naar leiderschap.

Met enige regelmaat wordt het nieuws gedomineerd door falende of ontspoorde bestuurders in non-profit-organisaties. Wanneer een ziekenhuis failliet gaat door betalingsproblemen, een woningcorporatie ten ondergaat door financiële ontsporing of een onderwijsinstelling niet meer kan voldoen

8 mei 2020|Categories: Nieuws|Tags: , |

Juridische plichten binnen het verenigingsrecht en het nakomen van de beperkte maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van het Coronavirus.

Een bestuur staat voor goed en verantwoordelijk bestuur. Hoe verhouden juridische plichten binnen het verenigingsrecht zich tot het nakomen van door het kabinet getroffen beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus? Margriet Recter van

16 april 2020|Categories: Nieuws|Tags: , , , , , |