Valegis Advocaten

Op het gebied van juridische dienstverlening wilt u een partij die grondig investeert in kennis van uw organisatie en uw bedrijfsvoering. Een teamgenoot en sparringpartner die intensief betrokken is. Zij helpen graag uw plannen te realiseren. Indien u geconfronteerd wordt met claims of juridische procedures, kunnen zij die op professionele en effectieve wijze voor u behandelen.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrechtteam adviseert ondernemers, ondernemingen en instellingen, maar ook werknemers en bestuurders, over alle aspecten van het arbeidsrecht (waaronder ontslagrecht) en medezeggenschapsrecht en staat deze partijen bij in gerechtelijke procedures.

Ondernemersrecht

Ondernemingsrecht raakt de kern van organisaties. Of het nu gaat om samenwerkingen of fusies, herstructurering van een concern, intellectuele eigendomsrechten of geschillen over de koers van de onderneming. Valegis Advocaten beperkt uw risico’s, leggen structuren aan waar u op kunt bouwen en zijn meesters in het meedenken vanuit juridisch perspectief bij de ontwikkeling van uw onderneming. En als het moet, gaan ze er met gestrekt been in. Vaak is dat niet nodig.

Vastgoedrecht

Valegis Advocaten adviseert onder andere over huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte), projectontwikkeling, bouwcontracten, ruimtelijke ordening, vergunningen, koop en verkoop, burenrecht, zakelijke rechten zoals erfpacht, opstalrecht, appartementsrechten (VVE) en erfdienstbaarheden. De combinatie tussen wonen en zorg heeft hun bijzondere aandacht.

Corporate immigration

Onze corporate immigration specialisten adviseren over alle aspecten van het reguliere migratierecht, van arbeidsmigratie tot individuele kwesties, behoudens asielaanvragen. Wij staan hierbij zowel multinationals als MKB bedrijven, ZZP-ers en particulieren bij. Onze dienstverlening betreft niet alleen het geven van advies omtrent de migratiewetgeving en het verzorgen van de aanvraagprocedures voor vergunningen maar ook het zo nodig procederen hierover.

  • ARBEIDSRECHT & CORPORATE IMMIGRATION

  • ONDERNEMINGSRECHT

  • VASTGOEDRECHT

Juridisch nieuws voor bestuurders
Inspiratiesessie Bestuurders-
aansprakelijkheid
Inspiratiesessie Privacy-
wetgeving

Contact

DEN HAAG

BEZOEKADRES:

Daendelsstraat 57
2595 XT Den Haag
Nederland
Tel +31 (0)70 319 60 40
Fax +31 (0)70 319 60 41

POSTADRES:

Postbus 24048
2490 AA Den Haag
Nederland

www.valegis.com

 

Contact

AMSTERDAM

BEZOEKADRES:

Purperhoedenveem 9
1019 HE Amsterdam
Nederland
Tel: +31 (0)20 72 33 633
Fax +31 (0)20 419 55 40

POSTADRES:

Postbus 25
1000 AA Amsterdam
Nederland

www.valegis.com