Op 2 februari 2017 werd de Inspiratiesessie Branchevereniging 4.0 verzorgd door Egbert Stremmelaar van de Vereniging ION.

Op 2 februari 2017 werd de Inspiratiesessie Branchevereniging 4.0 zorgd door Egbert Stremmelaar van de Vereniging ION. De bijeenkomst vond plaats bij APPR, het Brancheburo te Naarden. Door ketensamenwerking kunnen individuele leden groeien en bijdragen aan het collectief. Succesvolle innovatieprojecten leiden tot het collectief profijt van de leden van de vereniging. In de agenda van Bestuurderscentrum.nl kunt u zich als verenigingsbestuurder aanmelden.