Op 2 februari 2017 werd de Inspiratiesessie Branchevereniging 4.0 verzorgd door Egbert Stremmelaar van de Vereniging ION.

Op 2 februari 2017 werd de Inspiratiesessie Branchevereniging 4.0 georganiseerd door Egbert Stremmelaar van de Vereniging ION. Door ketensamenwerking kunnen individuele leden groeien en bijdragen aan het collectief. Succesvolle innovatieprojecten leiden tot het collectief profijt van de leden van de vereniging en BV Nederland. In de agenda van Bestuurderscentrum.nl kunt u zich als verenigingsbestuurder aanmelden.