bestuursteam

De Bestuurscursus Boardroomdynamiek geeft inzicht hoe een goed en hecht bestuursteam tot stand komt. En hoe een bestuursteam zicht handhaaft in de, soms heftige, bestuursdynamiek