Rik Rensen reputatiemanagement

Rik Rensen verzorgt bij Bestuurderscentrum.nl de training over Bestuurscommunicatie in de 21e eeuw.