code goed bestuurBestuurders en toezichthouders worden zich steeds sterker bewust van de mogelijke gevolgen van falend toezicht. Ook in de non-profit sector is goed bestuur -of het gebrek hieraan- helaas steeds vaker in het nieuws.

Dat heeft er toe geleid dat er naast de Nederlandse Corporate Governance Code vele branchespecifieke governance codes of gedragscodes voor goed bestuur en toezicht zijn ontstaan. Het zorgen van een code, specifiek voor de branche, is een van de middelen geweest om te komen tot verdere branchespecifieke professionalisering van het bestuur en toezicht.

Hieronder vind u een lijst van de nu geldende codes binnen non-profit sector en semi-publieke sector. De lijst maakt geen aanspraak op volledigheid.

Branche: Cultuur
Organisatie: Cultuur + Ondernemen
Governance Code: Governance Code Cultuur

———————————————————————————————————

Branche: Volkshuisvesting
Organisatie: Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)
Governance Code:  Governance Code Woningcorporaties

———————————————————————————————————

Branche: Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Governance Code: Governance Code Sociaal Werk

———————————————————————————————————

Branche: Zorg
Organisatie: Brancheorganisaties Zorg (BOZ)
Governance Code: Zorgbrede Governance Code

———————————————————————————————————

Branche: Kinderopvang
Organisatie: Beroepsvereniging Directeuren Kinderopvang (BDKO) en NVTK
Governance Code: Governancecode Kinderopvang

———————————————————————————————————

Branche: Primair Onderwijs
Organisatie: PO-Raad
Governance Code: Code goed bestuur in het Primair Onderwijs

———————————————————————————————————

Branche: Voortgezet Onderwijs (VO)
Organisatie: VO-Raad
Governance Code: Code Goed Onderwijs Bestuur VO

———————————————————————————————————

Branche: Onderwijs M
BO
Organisatie: MBO-Raad
Governance Code: Branchecode goed bestuur in het MBO

———————————————————————————————————

Branche: Onderwijs HBO
Organisatie: HBO‐raad
Governance Code: Branchecode goed bestuur Hogescholen

———————————————————————————————————

Branche: ZBO
Organisatie: Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV)
Governance Code: HPV Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

———————————————————————————————————

Branche: Goede doelen
Organisatie: Goede Doelen Nederland, brancheorganisatie
Governance Code: Erkenningsregeling Goede Doelen

———————————————————————————————————

Branche: Overheid
Organisatie: MinBiZa
Governance Code: Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur

———————————————————————————————————

Branche: Publieke Omroepen
Organisatie: NPO-Integriteit
Governance Code: Gedragscode goed bestuur en integriteit

———————————————————————————————————

Branche: Coöperatieve ondernemingen
Organisatie: Nationale Coöperatieve Raad (NCR)
Governance Code: NCR code voor coöperatieve ondernemingen
———————————————————————————————————

Gerelateerde bestuurscursus.

Bestbestuursteamuurscursus: Boardroomdynamiek: Bent u on task?

U leest ze toch ook. De berichten over een zoveelste incident bij een bestuur of toezicht houdend orgaan. Maatschappelijke verontwaardiging volgt en er wordt gezocht naar oorzaken.

 

Meestal is de vraag of aan alle wettelijke regels of codes is voldaan en is er aandacht voor de vraag of er werd gehandeld in lijn met de reglementen, statuten en procedures. De focus ligt daarmee sterk op de formele processen. Maar hoe zit met de rol van het bestuursteam?

Wilt u weten of u met uw bestuursteam on task bent?
Schrijf u dan in voor onze Bestuurscursus: Boardroomdynamiek op 5 oktober.

In deze basiscursus komt u te weten hoe een goed en hecht bestuursteam tot stand komt. En hoe een bestuursteam zicht handhaaft in de, soms heftige, bestuursdynamiek.

Bestuurscursus: Boardroomdynamiek! Bent u on task?