code goed bestuurBestuurders en toezichthouders (Lid RvT / Lid RvC) worden zich steeds sterker bewust van de mogelijke gevolgen van falend toezicht. Ook in de non-profit sector is goed bestuur -of het gebrek hieraan- helaas steeds vaker in het nieuws.

Dat heeft er toe geleid dat er naast de Nederlandse Corporate Governance Code vele branchespecifieke governance codes of gedragscodes voor goed bestuur en toezicht zijn ontstaan. Het zorgen van een code, specifiek voor de branche, is een van de middelen geweest om te komen tot verdere branchespecifieke professionalisering van het bestuur en toezicht.

Hieronder treft u een lijst aan van de nu geldende codes binnen non-profit sector en semi-publieke sector. De lijst maakt geen aanspraak op volledigheid.

Branche: Cultuur
Organisatie: Cultuur + Ondernemen
Governance Code: Governance Code Cultuur

———————————————————————————————————

Branche: Volkshuisvesting
Organisatie: Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)
Governance Code:  Governance Code Woningcorporaties

———————————————————————————————————

Branche: Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Governance Code: Governance Code Sociaal Werk

———————————————————————————————————

Branche: Zorg
Organisatie: Brancheorganisaties Zorg (BOZ)
Governance Code: Zorgbrede Governance Code

———————————————————————————————————

Branche: Kinderopvang
Organisatie: Beroepsvereniging Directeuren Kinderopvang (BDKO) en NVTK
Governance Code: Governancecode Kinderopvang

———————————————————————————————————

Branche: Primair Onderwijs
Organisatie: PO-Raad; Sectorvereniging voor het primair onderwijs (PO)
Governance Code: Code goed bestuur in het Primair Onderwijs

———————————————————————————————————

Branche: Voortgezet Onderwijs (VO)
Organisatie: VO-Raad; Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs (VO)
Governance Code: Code Goed Onderwijs Bestuur VO

———————————————————————————————————

Branche: Onderwijs M
BO
Organisatie: MBO-Raad; Brancheorganisatie van alle scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie
Governance Code: Branchecode goed bestuur in het MBO

———————————————————————————————————

Branche: Onderwijs HBO
Organisatie: HBO‐raad / Vereniging Hogescholen
Governance Code: Branchecode goed bestuur Hogescholen

———————————————————————————————————

Branche: ZBO
Organisatie: Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV)
Governance Code: HPV Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

———————————————————————————————————

Branche: Goede doelen
Organisatie: Goede Doelen Nederland, Brancheorganisatie
Governance Code: Erkenningsregeling Goede Doelen

———————————————————————————————————

Branche: Overheid
Organisatie: Rijksoverheid
Governance Code: Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur

———————————————————————————————————

Branche: Publieke Omroepen
Organisatie: NPO-Integriteit
Governance Code: Gedragscode goed bestuur en integriteit

———————————————————————————————————

Branche: Coöperatieve ondernemingen
Organisatie: Nationale Coöperatieve Raad (NCR)
Governance Code: NCR code voor coöperatieve ondernemingen
———————————————————————————————————

Branche: Sport
Organisatie: NOC-NSF / Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie
Governance Code: Code Goed Sport Bestuur

Conclusie
Het moge duidelijk zijn dat er vele codes zijn waarin de regels rondom Good Governance worden beschreven. Inmiddels kennen we ruim 40 verschillende Good Governance Codes. Bovenstaande Good Governance Codes zijn wel de meest voorkomende Codes. Er is echter geen eenduidige lijst met criteria van goed bestuur te geven, dat is voor elke organisatie en instelling anders. Good Governance betreft niet alleen het huishoudboekje van een organisatie en instelling, maar beschrijft eerder de normen en waarden die de organisatie of instelling hanteert om dit doel te bereiken.

#Bestuurder, #Bestuur, #RvT, #RvC