Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten van Bestuurderscentrum

 1. Deelname aan onze bijeenkomsten van Bestuurderscentrum.nl is voorbehouden aan de leden van Bestuurderscentrum.
 2. Het lidmaatschap is een bijdrage in de administratie- en organisatiekosten van de bijeenkomsten.
 3. Voor 2019 ziet het lidmaatschap er als volgt uit:
  * Lid worden tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2019 kost 75 euro per jaar, waarna je ten minste lid bent tot en met 31 december 2019.
  * Lid worden tussen 1 juli 2019 en 30 september 2019 kost 38 euro voor 2019 en 75 euro voor 2020, waarna je ten minste lid bent tot en met 31 december 2020.
  * Lid worden tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 kost 19 euro voor 2019 en 75 euro voor 2020, waarna je ten minste lid bent tot en met 31 december 2020.
 4. De Lidmaatschapsgelden zijn exclusief btw en worden in een keer gefactureerd.
 5. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met periode van een jaar.
 6. Het lidmaatschap kan eenvoudig via een mail opgezegd worden, uiterlijk 1 maand voor afloop.
 7. Opzegging gedurende de looptijd geeft geen recht op gedeeltelijke terugbetaling abonnementsgeld.
 8. Bestuurderscentrum heeft het recht om iemand zonder opgave van redenen het lidmaatschap van Bestuurderscentrum te weigeren.
 9. Inschrijving voor deelname aan een bijeenkomst van Bestuurderscentrum.nl dient door schriftelijke aanmelding (per post of e-mail) bij ondergetekende via een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
 10. Bestuurderscentrum behoudt zich het recht voor niet iedere inschrijving te honoreren, vanwege vermeend commercieel belang of tegengestelde belangen tussen deelnemers.
 11. Na de inschrijving voor de bijeenkomst ontvangt de inschrijver een bevestiging van deelname (per post of e-mail) en indien van toepassing een factuur voor de totale kosten van deelname.
 12. Deze factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden.
 13. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het – in overleg – mogelijk dat de gereserveerde plaats kosteloos wordt ingenomen door een vervanger.
 14. Annulering van deelname bij betaalde bijeenkomsten is uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail) mogelijk. Vanaf één maand tot een week voor aanvang van een betaalde bijeenkomst brengen wij u 50% van de kosten in rekening, bij annulering van een week of korter voor aanvang van de betaalde bijeenkomst berekenen wij 100% van de kosten. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega bestuurder; informeer ons hierover per mail.
 15. Annulering van deelname van gratis bijeenkomsten is uitsluitend schriftelijk (per post ofe-mail) mogelijk. Er worden echter wel kosten voor u gemaakt. U kunt daarom tot een week voor aanvang annuleren. Hiervoor wordt € 45,- excl. BTW aan organisatiekosten in rekening gebracht. Na deze tijd of bij no show bent u € 95,- verschuldigd aan organisatiekosten. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het – in overleg – mogelijk dat de gereserveerde plaats kosteloos wordt ingenomen door een vervanger.
 16. Indien annulering het gevolg is van onvoorziene omstandigheden die buiten de schuld van de ingeschrevene zijn gelegen kan Bestuurderscentrum.nl het inschrijfgeld verlagen tot 25% van het totaalbedrag, dit ter beoordeling van Bestuurderscentrum.
 17. Indien een bijeenkomst door onvoorziene omstandigheden geannuleerd moet worden, ontvangen de ingeschreven hun betaalde inschrijfgeld terug.
 18. Bij het niet doorgaan van een bijeenkomst kunt u Bestuurderscentrum niet aansprakelijk stellen voor deze gemiste bijeenkomst.
 19. Tot slot wordt van de deelnemer verwacht dat deze zich open opstelt en zich tijdens de bijeenkomsten van zijn of haar zonnige kant laat zien.

Privacy Reglement voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Reglement voor Bezoekers en geldt voor iedereen die gebruik maakt van de diensten van  Bestuurderscentrum.nl.

 1. De door u verstrekte persoonsgegevens (waaronder naam, organisatie, adres, functie en e-mail) wordt opgenomen in een database ten behoeve van het gebruik door Bestuurderscentrum.nl
 2. Bestuurderscentrum.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en in overeenstemming met de AVG).
 3. De door u verstrekte gegevens zullen worden verwerkt ter uitvoering/promotie van de diensten van Bestuurderscentrum.nl.
 4. Uw gegevens kunnen gebruikt worden om u reclame toe te sturen waarvoor geldt dat dit enkel beperkt wordt tot reclame waarvan verwacht wordt dat deze voor u beroepsmatig interessant kan zijn.
 5. Indien bij de uitvoering van activiteiten van Bestuurderscentrum.nl derden worden ingeschakeld (zoals kennispartners, sponsoren, adverteerders en e-commerce partners) worden voor de uitvoering/promotie van de diensten van Bestuurderscentrum.nl uw persoonsgegevens (naam, functie, organisatie, Linkedinprofiel) ook aan derden verstrekt. Andere persoonsgegevens worden in overleg verstuurd.
 6. U kunt uw gegevens gemakkelijk wijzigen. Indien u uw gegevens wilt inzien en/of wijzigen, wanneer u één van onze producten niet meer wenst te ontvangen of wanneer u niet wenst dat Bestuurderscentrum.nl uw gegevens aan derden verstrekt, dan kunt u dat mailen naar info@bestuurderscentrum.nl. In geval van twijfel kan Bestuurderscentrum u in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Bestuurderscentrum.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
 7. Beveiliging De gegevens die de klant aan Bestuurderscentrum.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.