Juridische Helpdesk

Het Bestuurderscentrum werkt samen met juridisch adviseurs met specifieke ervaring op de rechtsgebieden relevant voor Besturen (bestuurders, voorzitters, secretarissen) en Raden van Toezicht (RvT) van onder meer stichtingen en verenigingen (brancheorganisaties, beroepsverenigingen etc.).

U kunt bij de Helpdesk terecht met vragen over good governance, fusie, statuten en reglementen, maar ook vragen over algemeen juridische dienstverlening betreffende contracten, arbeidsvoorwaarden voor uw werknemers of bijvoorbeeld relevante (ontwikkelingen in) wet- en regelgeving van belang voor uw organisatie of uw eigen (bestuurlijke) functie. Zo kan bijv de intreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gevolgen hebben voor uw vereniging of stichting, maar ook gevolgen hebben voor bijv. uw eigen bestuursfunctie. Heeft u WBTR-vragen op bovengenoemde terreinen, vul dan het contactformulier in en wij helpen u verder bij uw vragen!

Uitgangspunten en Werkwijze

Het Bestuurderscentrum heeft een Helpdesk die zich kenmerkt door een laagdrempelige dienstverlening. Heeft u een juridische vraag? Dan kunt u het contactformulier insturen.

Binnen 24 uur nemen wij contact met u op over de door u gestelde vraag. Zo mogelijk wordt deze direct beantwoord. Uitgangspunt voor een helpdeskvraag is dat wij uw vraag in een tot twee uur  kunnen beantwoorden. Als er meer tijd nodig is voor de beantwoording van uw vraag, informeren wij u hierover en zullen wij afspraken met u maken over een ureninschatting. In dat geval zullen er nadere afspraken over de dienstverlening worden gemaakt.

Tarief

Betaalt u een jaarlijkse bijdrage aan het Bestuurderscentrum? Dan kunt u van de Helpdesk gebruik maken tegen een speciaal tarief van € 100 euro per uur exclusief BTW. Voor externen geldt een tarief van € 115 euro exclusief BTW per uur.

Concrete voorbeelden van aan de Helpdesk gestelde vragen zijn:

 • Interpretatie van artikelen statuten en reglementen bijvoorbeeld ten aanzien van bevoegdheden en taakverdeling raad van toezicht en bestuur;
 • Gevolgen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
  – Advies over de vraag of uw statuten aan de WBTR voldoen;
  – Screenen van bestuursreglement op eventuele ontwikkelpunten.
  – Advies, desgewenst, over de noodzakelijke aanpassing van de statuten;
  – Toetsen van uw concept-statuut aan de regelgeving van de WBTR.
  NB. Uiteraard moeten wijzigingen door de algemene ledenvergadering (ALV) of ledenraad worden goedgekeurd en is het ook nodig  om de wijzigingen op te nemen in een notariële akte.
  – Begeleiding van de uitvoering van de statutenwijziging;
  – Voor de positie van uw bestuurders.
 • Vragen over de NOW-regeling;
 • Vragen over verlof, ziekte en corona;
 • Vragen over arbeidsvoorwaarden en/of cao’s.

Algemeen juridische dienstverlening

Als u vragen heeft die meer tijd of aandacht vragen, kunnen wij die natuurlijk ook voor u beantwoorden. De eerste twee uur vindt dienstverlening plaats tegen het tarief geldend voor de Helpdesk. Voor de overige uren geldt voor externen een tarief van € 125 exclusief BTW per uur. Als u jaarlijks de bijdrage betaalt aan het Bestuurderscentrum geldt een gereduceerd uurtarief van € 105 euro exclusief BTW per uur.

Voorbeelden van vragen algemeen juridische dienstverlening:

 • Opstellen procuratieregeling, volmachten etc
 • Opstellen reglementen van diverse aard (bestuursreglement, klachtenreglement etc).
 • Modernisering arbeidsvoorwaarden op ondernemingsniveau;
 • Opstellen van een arbeidsvoorwaardenregeling;
 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld in geval van fusie of overname;
 • Ondersteunen of uitonderhandelen van contracten en/of beoordeling van contracten.

  Stel uw vraag en wij nemen contact met u op!

  Uw gegevens

  Voornaam*
  Tussenvoegsel
  Achternaam*
  Geslacht* ManVrouw
  Functie*
  E-mail*
  Telefoon*
  Organisatie*
  Toelichting vraag

  Categorie

  Mijn vraag betreft:
  Interpretatie van artikelen statuten en reglementen bijvoorbeeld ten aanzien van bevoegdheden en taakverdeling Raad van Toezicht en Bestuur
  Gevolgen van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
  NOW-regeling.
  Verlof, ziekte en corona
  Opstellen procuratieregeling, volmachten etc
  Opstellen reglementen van diverse aard (Bestuursreglement, Klachtenreglement etc)

  Ik heb de uitgangspunten voor helpdeskvragen gelezen en ga ermee akkoord.*
  Ik heb het Privacy reglement gelezen en ga hiermee akkoord.*
  Het Privacy reglement vindt u onderaan deze site en ook als link in deze zin. Indien u op de link Privacy reglement drukt, opent er een nieuwe pagina, zodat dit ingevulde formulier open blijft staan en u via tab ernaar terug kunt keren.

  * Verplichte velden