Lejeune Association Management2020-07-29T15:25:46+02:00

Lejeune als verbinder en kennispartner

Lejeune Association Management is een verenigingsmanagementbureau, dat zich richt op de professionele ondersteuning van kleine en middelgrote branche- en beroepsorganisaties, zowel nationaal als Europees.

In de rol van ‘verbinder’ wil Lejeune een kennispartner zijn voor de door haar ondersteunde verenigingen. Als bindend element tussen de mensen die binnen en voor de vereniging actief zijn, maar ook als schakel tussen uw organisatie en haar professionele omgeving. Op die manier wil Lejeune actief bijdragen aan het vergroten van de toegevoegde waarde van organisaties voor hun leden. Zodat zij vitale partijen zijn die slagvaardig opereren en hun leden beter laten functioneren.

Lejeune bewijst zijn waarde op verschillende manieren. Heel praktisch door professionele secretariaatsdiensten waarmee u een stevige basis legt voor het goed functioneren van de vereniging. Daarnaast bieden we een scala aan ondersteunende advies- en projectdiensten die uw vereniging helpen te ontwikkelen, te professionaliseren en te vernieuwen. En daarmee voortdurend te werken aan het vergroten van de toegevoegde waarde voor de leden. ‘Full service’ dan wel op projectbasis.


Gerelateerd nieuws:

16-02-2018  Bestuurders te gast bij Lejeune. >

04-11-2018  De drie Archetypen binnen het bestuur, >

Contactgegevens:
Laan van Nieuw Oost-Indië 131-G
2593 BM Den Haag

Postbus 85612
2508 CH Den Haag

T 070 – 360 38 37
F 070 – 363 63 48
mail@lejeune.nl