Alumni Netwerk

Voor gecertificeerde bestuurders en toezichthouders!

Met het onderscheidend alumni netwerk bevorderen we de kennisuitwisseling over best practices, nieuwe ontwikkelingen en stimuleren we collegiale intervisie. Vanaf 2021 worden diverse online en live bijeenkomsten door het jaar georganiseerd voor alumni.

Alumni netwerkdag

Op 23 september 2021 vond de eerste Alumnidag plaats. Een seminar waar het thema: De toezichthouder in een wendbare organisatie centraal stond. Breakout sessies voor  65 gecertificeerde bestuurders en toezichthouders (lid RvT/RvC)! Een mooi thema, een succesvolle dag!

Ook lid worden?

Bestuurderscentrum biedt u als professionele bestuurder de website van Bestuurderscentrum en de nieuwsbrief van Bestuurderscentrum kosteloos aan. Word nu lid van Bestuurderscentrum om ook deel te kunnen nemen aan een of meerdere  bijeenkomsten.

U ontmoet directeuren, secretarissen, bestuurders en toezichthouders uit verschillende delen van de (semi-) publieke en private sector.

Bestuurderscentrum is een door het CRKBO erkende onderwijs instelling. voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.  Een extra voordeel van de CRKBO registratie is dat onze opleidingen, bijeenkomsten en Masterclasses voor -gecertificeerde- Bestuurders en Toezichthouders vrijgesteld zijn van BTW. Een mooi kostenvoordeel voor u als deelnemer.

Lidmaatschap is persoonlijk en bedraagt € 79,- per jaar.