Traineeship bij Raad van Commissarissen van Woonwenz l Regio Venlo

Oriënteer jij je momenteel op een carrière of nevenfunctie als toezichthouder? Of volg je een opleiding tot toezichthouder? De RvC van Woonwenz heeft voor de periode van één jaar een stageplek beschikbaar.

Wat ga je doen, wat leren wij jou?

Een stagiair doet volledig mee met alle RvC activiteiten voor de komende periode tot 31 augustus 2024. Je krijgt een inkijk in onze RvC en kunt ervaring opdoen in toezicht houden.
Je moet er voldoende tijd voor vrijmaken. Gemiddeld komen we op jaarbasis circa acht keer bij elkaar. Natuurlijk vraagt elke bijeenkomst ook een voorbereidingstijd van 1 à 2 dagdelen. Alle vergaderingen vinden in beginsel plaats op de woensdag (in de morgen en middag).

Wat vragen wij van jou?

We vragen jou als stagiair om je eigen visie en ervaringen actief in te brengen. Ook vragen we jou om aan het eind van je stagejaar een korte evaluatie van je bevindingen in de RvC aan ons terug te geven. Om de diversiteit in onze RvC vergroten breng jij kennis en ervaring mee vanuit een of meer van onderstaande velden:

– HRM / organisatiekundig – Commercieel Vastgoed
– Duurzaamheid en energie – (Lokale) overheid
– ICT / nieuwe media.

Wat bieden wij jou?

Wij zijn een moderne RvC van vier personen, die goed collegiaal teamwork combineert met individuele kwaliteiten en visie. Ambitieus, betrokken, scherp op de inhoud en zacht op de relatie. We willen bijdragen aan een stevige verbinding van ‘de buitenwereld’ en ‘de binnenwereld’.
Onze RvC stuurt er op dat Woonwenz ‘meer dan een woning’ biedt. We acteren vanuit breed maatschappelijk perspectief en stellen het realiseren van de maatschappelijke opgave – binnen bedrijfsmatig gezonde kaders – centraal.

De stageperiode bij de RvC biedt je een unieke kans om te investeren in jezelf en ervaring op te doen in intern toezicht binnen een zeer dynamische sector. Ook bouw je een waardevol netwerk op. Je hebt geen stemrecht / beslisrecht in de RvC maar doet wel volledig mee. Jouw proactieve inbreng wordt dan ook zeer gewaardeerd. Je ontvangt geen stagevergoeding, maar gemaakte kosten kunnen natuurlijk wel worden gedeclareerd.

De RvC van Woonwenz werkt op basis van “Good Governance”. Je tekent voor geheimhouding en werkt vanuit de basisprincipes van onze integriteitscode “eerlijkheid vanuit jezelf”. Er vindt vooraf een check plaats op risico’s van mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling.

Kom jij ons team versterken?

Wie zijn wij?

Wij zijn Woonwenz! We zijn de grootste woningcorporatie (90 medewerkers) in de regio Venlo en hebben ongeveer 8.500 woningen en 1.800 andere vastgoedobjecten in eigendom en beheer.

Woonwenz: Wonen en meer

De ‘Enz’ in Woonwenz staat voor ‘enzovoorts’. Wij vinden namelijk dat wonen veel meer is dan een dak boven je hoofd. Wij gunnen iedereen een prettige woonomgeving, een wijk waar je op een fijne manier samenleeft. We investeren daarom in het verduurzamen en verder verbeteren van ons vastgoed, maar ook in de leefbaarheid van onze wijken. We werken daarvoor samen met partners zoals gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, onze aannemers en natuurlijk de wijkbewoners zelf. Samen staan we voor goede én betaalbare woningen in gevarieerde en duurzame wijken.

Word jij enthousiast van deze stageplek?

Hebben de volkshuisvesting en woningmarkt jouw interesse en draag je graag je steentje bij in een sector met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid? Vind jij het interessant om toezicht te houden op een woningcorporatie in een sector met een unieke middenpositie tussen markt en overheid? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet! We ontvangen je reactie graag voor 21 augustus a.s. via: https://www.woonwenz.nl/vacatures.

Meer informatie over Woonwenz en over onze RvC vind je op www.woonwenz.nl. Heb je aanvullende vragen dan kun je ook contact opnemen met onze bestuurssecretaris, Joep van den Bercken via j.v.d.bercken@woonwenz.nl of 077-3893131.

Noot! Deze vacature is alleen bedoeld voor sollicitanten, niet voor partijen die hun werving-, selectie- of personeelsdiensten aan willen bieden.