Easydus brengt al uw privacy processen samen in een systeem. Van de verschillende scans, de afgesproken maatregelen, procedures en policies tot de verplichte wettelijke vastleggingen in registers en eventuele assessments van datalekken. Alle processen zijn vooringericht, maar volledig aanpasbaar aan uw eigen organisatie.

Met Easydus heeft u een goede vastlegging in een online database in een beveiligde omgeving, heeft uw alle data, rapporten en communicatie bij elkaar, inclusief een goede audit trail van de wijzigingen. U bent in staat formulieren en overzichten ook elders te publiceren bijvoorbeeld op een intranet. Door de verschillende gebruikersrollen bent u in staat selectief toegang te geven, ook bijvoorbeeld aan uw Functionaris Gegevensbescherming.

 

Privacy Software van Easydus

In verband met de nieuwe AVG per 25 mei aanstaande zijn veel bestuurders druk bezig met het op orde brengen van het privacy management in hun organisaties. 

Velen zijn bezig de processen na te lopen en een Register van Verwerkingen aan te leggen. 

Belangrijk is te bedenken dat dit geen eenmalig actie is. Er veranderen continue zaken binnen uw organisatie,  er komen nieuwe bedrijfsprocessen bij en er worden nieuwe mensen en middelen ingezet. In een aantal gevallen bent u ook verplicht een Data Protectie Impact Analyse te doen. Bovendien moeten uw privacy policies en procedures goed beheerd en gecommuniceerd worden. 

Mocht het onverhoopt mis gaan, dan wilt u een goede assessment doen en vastleggen of een incident ook een datalek betreft en zo ja wat uw overwegingen waren om wel of niet te communiceren met de Autoriteit Persoonsgegevens, betrokkenen en mogelijke andere stakeholders. En wilt u ook de maatregelen die u in de loop der tijd heeft genomen ter voorkoming van een datalek kunnen aantonen.

Om al deze zaken te kunnen managen heeft u een geschikte tool nodig die u daarbij inhoudelijk helpt, waarmee u beschikt over een centrale database,  gevoed door de juiste formulieren en waarin data, rapporten en communicatie vastliggen. En die u tegelijkertijd kan toesnijden op uw eigen specifieke situatie. 

Easydus is partner van het Bestuurderscentrum en brengt al uw privacy processen samen in een systeem. Voor meer informatie: zie www.easydus.com/privacysoftware/

Easydus brengt uw processen samen in een systeem!