Hoe kunt u lid worden van een Raad van Toezicht?

U kunt een rol als Toezichthouder zien als een start van een uw nieuwe carrière. Dat betekent ook dat u opnieuw kunt gaan ontdekken waar uw mogelijkheden liggen en hoe u in beeld komt voor juist die ene voor u gewenste toezichthoudende positie. Steeds meer mensen ambiëren net als u een toezichthoudende functie, dus u moet zich wel kunnen onderscheiden! Met regelmaat organiseert Bestuurderscentrum met partners webinars en bijeenkomsten waarmee u uw – online- zichtbaarheid vergroot als professional? Centraal hierin staat hoe u uw aanpak kunt verbeteren om uiteindelijk Toezichthouder (lid RvT/Lid RvC) te worden bij de organisatie van uw keuze.

Andere tips die u op weg kunnen helpen om lid te worden van een Raad van Toezicht.

  • Praat met de mensen in uw netwerk over een toezichthoudende functie. Kijk bijv. in uw 1e lijn linkedin connecties en ga in gesprek met mensen die al toezichthouder of commissaris zijn. Hierdoor maakt u kenbaar aan uw netwerk dat u de ambitie heeft om een rol van toezichthouder te gaan vervullen en vergroot u bovendien de kans dat zij aan u denken bij het vervullen van een vacature voor een toezichthoudende functie (lid RvT/Lid RvC.
  • Het zal u niet ontgaan zijn, maar een toezichthoudende rol wordt steeds meer gezien als een vak en dat betekent dat de eisen, de taken en verantwoordelijkheden die worden gesteld aan commissarissen resp. toezichthouders in de afgelopen jaren zijn uitgebreid. Het is niet meer een baantje erbij! Bijscholing of een opleiding voor aankomende toezichthouder kan hierbij zeker helpen.Net als besturen is ook toezicht houden een vak en dat vereist een regelmatige bijscholing om effectief te zijn en te blijven. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag dat nodig is om verantwoordelijkheden en taken als bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. Het bijwonen van seminars, congressen en het deelnemen aan workshops is hierbij onontbeerlijk en, steeds vaker, deels verplicht.In samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseren we landelijk met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in de (semi)-publieke en private sector.

Na het volgen van 6 Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders of de opleiding voor Aankomend Toezichthouder word u als gecertificeerd toezichthouder opgenomen in het register van Maastricht University. Bekijk hier de informatie over de certificering >>