Welke Btw-plicht geldt voor Commissarissen en Toezichthouders?

Moet u zich als ondernemer en toezichthouder inschrijven bij de Kamer van Koophandel of moet u zich bij de belastingdienst aanmelden als “btw-ondernemer”.  Het ministerie van Financiën heeft onlangs het Besluit “Btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies”  gepubliceerd. .

Tot voor kort werden toezichthouders (Lid RvT/RvC) namelijk (bijna) altijd aangemerkt als Btw-ondernemer. Uitgangspunt was dat een commissaris ondernemer is voor de Btw, voor zover hij zijn werkzaamheden duurzaam en tegen vergoeding verricht. Recente uitspraken, te weten de uitspraak van het Hof van Justitie (hierna: HvJ) in de zaak IO en in samenhang daarmee het ‘vacatiegeldenarrest’, hebben geleid tot een wijziging in de behandeling van commissarissen in de Btw.

Een van onze Kennispartners Du ROI Accountants, belastingadviseurs en IT-auditors heeft een notitie geschreven hierover. Deze notitie geeft aan, op basis van deze nieuwe jurisprudentie, wanneer sprake is van Btw-plicht bij commissarissen en toezichthouders. Op het moment dat hiervan sprake is wordt tevens aangegeven of, en zo ja wanneer, gebruik kan worden gemaakt van klein-ondernemersregeling (hierna: KOR).

Lees hier de Praktijknotitie over de Btw-plicht commissarissen.>>

Datum: Mei 2021