Is een Opleiding Zinvol als u al Toezichthouder bent ?

Continue blijven leren en ontwikkelen is altijd zinvol. De overheid promoot dit ook! Bent u al toezichthouder (lid RvT/RvC)? Juist in deze tijd kan het interessant zijn om (bij)scholing te volgen!

Net als besturen is ook toezicht houden een vak en dat vereist een regelmatige bijscholing om effectief te zijn en te blijven. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag dat nodig is om verantwoordelijkheden en taken als bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. Het bijwonen van seminars, congressen en het deelnemen aan workshops is hierbij onontbeerlijk en, steeds vaker, deels verplicht.

In samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseren we landelijk met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in de (semi)-publieke en private sector. Bekijk de agenda hier >>

Beschikbaar opleidingsbudget

Binnen een Raad van Toezicht (RvT) of Raad voor Commissarissen (RvC) is er vaak  een opleidingsbudget beschikbaar. Maak hiervan gebruik zodat u kunt zorgen dat u de rol als toezichthouder (Lid RvT/RvC)  zo goed mogelijk kunt blijven vervullen. In steeds meer Governance codes is het volgen van opleiding als toezichthouder overigens een aanbeveling of soms zelfs een verplichting!

Subsidieregeling STAP-budget

Betaalt u de Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders of de Opleiding voor Aankomend Toezichthouder zelf. Let dan op!
Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Aftrekbare opleidingskosten die u in 2021 betaalt, mag u nog aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Opleidingskosten die u in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar. Vanaf 1 maart 2022 kunt u STAP-budget aanvragen via UWV.nl.