Doe Het Zelf Notaris

BESPAAR OP NOTARISKOSTEN MAAK ZELF JE AKTE!

Dagelijks richten mensen hier verenigingen of stichtingen op. In 2016 werd bijna 5% van alle verenigingen en stichtingen in Nederland opgericht via DoeHetZelfNotaris.nl.

Zowel de stichting als de vereniging kan je oprichten als je eerste doel niet is om winst te maken. Je mag wel winst maken, maar die moet je dan inzetten voor het doel van de stichting of vereniging. Je kan personeel in dienst nemen. Heel belangrijk effect van het oprichten bij de notaris: je hebt rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat je een bankrekening kunt openen en op andere manieren kan deelnemen aan het economisch verkeer.

Belastingvoordelen

Je kan in aanmerking komen voor bepaalde belastingvoordelen, zoals de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) of de SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Voor de regels hierover kijk je even op de site van De Belastingdienst. Je kunt in het vragenformulier deze wensen aangeven, de statuten worden dan automatisch hierop aangepast.

Verschil tussen een vereniging of stichting

Bij een vereniging zijn de leden de baas. De ledenvergadering is het hoogste orgaan. De leden stellen een bestuur aan. Voor sport, tuin en andere verenigingen is dat de gangbare manier. De leden stellen dan ook de contributie vast en het beleid. De leden kunnen zelfs het bestuur naar huis sturen.
Bij een stichting zijn geen leden. De oprichters kiezen een bestuur. Dat bestuur bepaalt het beleid. De bestuursleden voorzien zelf in hun opvolging. Het bestuur benoemt ook de nieuwe bestuursleden. Een bestuur kan uit 1 of meer leden bestaan, gebruikelijk is in ieder geval 3 bestuursleden. Een stichting krijgt inkomsten van donateurs, subsidies of soms van bedrijfsactiviteiten.

  • Maak een account of log in
  • Kies jouw akte
  • Beantwoord de vragen
  • Kies een notaris
  • De notaris stuurt je een conceptakte
  • Maak een afspraak met de notaris. Bespreek je vragen en de toelichting
  • Onderteken jouw akte: Goed Geregeld

Contact

D. Curtiusstraat 7 (514)
1051 JL Amsterdam
Telefoon: 085 – 4015404 (lokaal tarief)
WhatsApp: 06-57512759
E-mail: info@doehetzelfnotaris.nl