Een stapeling aan nevenfuncties, mogelijke belangenverstrengeling, het recht op 6,5 ton aan wachtgeld na vertrek, een gigantisch verloop onder het personeel en het verzwijgen van een berisping aan de minister. De optelsom aan misstanden die deze week door NRCwerd onthuld bij het Commissariaat voor de Media loog er niet om. Bij de waakhond van de omroepen heerst chaos en stuurloosheid.

Goede toezichthouders moeten zich bewust zijn van de belangrijke taak die zij hebben bij het borgen van goed functionerende publieke instellingen. Dankzij hen kan het vertrouwen in de ondertoezichtgestelden gewaarborgd worden en in het beste geval zelfs toenemen. Iedere toezichthouder dient daarom aan de hoogste eisen van integriteit en onkreukbaarheid te voldoen. Daarbij past geen stapelen van nevenfuncties en het verzwijgen van berispingen.

Lees meer via NRC >
Publicatiedatum: 19-07-2019