Als je je als organisatie je richt op het bereiken van een specifieke doelgroep dan zal je op dit moment vooral bekijken of je voldoet aan de algemene verordening persoonsgegevens. En als je daarnaast ook bezig bent met een kwaliteitsmanagementsysteem dan breng je alle wetten en regels in kaart waarvan je denkt dat die van toepassing zijn op de bepaling van risico’s voor je stakeholders. Maar het kan zomaar ineens anders uitpakken.

Boodschap richten aan een doelgroep

Stel, je brengt een product op de markt dat bedoeld is voor mannen tussen 25 en 35 jaar die wonen in Noord Brabant. Dan maak je je campagne en geeft opdracht aan je digitale content marketing bedrijf om die campagne te starten op sociale media, zeg even als voorbeeld Facebook.

Niets aan de hand, dacht ik zo. Maar toch las ik daarover vandaag andere berichten. Het gaat weliswaar om een zaak in de VS maar dat zou zomaar elders in de wereld opvolging kunnen krijgen.

De zaak

In diverse bladen, zoals de Financial Times, de Straits Times en Forbes wordt melding gemaakt van een rechtszaak die is aangespannen tegen Facebook. Als een bedrijf een groep als target neemt die gezien kan worden als minderheid, immigranten of andere kwetsbare groepen dan is de doelgroeptarget ineens discriminatie.

De actiegroep achter de zaak vond dat het mogelijk was om bijvoorbeeld “African American” als selectie te nemen. Facebook keurde de advertenties goed. Nu kan ik me nog iets voorstellen bij kwetsbare groepen maar er is ook een zaak die gaat over het feit dat een bedrijf een vacature plaatste die alleen zichtbaar was voor mannen.

De respons van Facebook was dat er dit jaar al meer dan 5000 doelgroepselecties waren verwijderd. Welke doelgroepen dat waren is niet vermeld.

Moeten we ons zorgen maken voor doelgroep targeting?

Moeilijk te zeggen. De VS hebben andere wetten maar toch, er blijft iets aan me knagen. Een dubbel gevoel. Worden heel langzaam alle mogelijkheden die er nu zijn om boodschappen te richten op specifieke doelgroepen onmogelijk gemaakt?

Boeiende tijden.

Hans Leemans, Data Protection Officer bij PrivacyBased BV.

_______

Bron: PrivacyBased
Datum: 04-01-2019