Wie (her)kent het niet: ouders – en dus hun kinderen – kunnen soms tijdelijk in de knoei zitten, waardoor zowel de kinderen als zijzelf een steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken. Dat kan komen door ziekte, scheiding, financiële problemen, maar kan nog veel meer oorzaken hebben. In veel gevallen is de tijdige ondersteuning van deze gezinnen een probaat middel om erger te voorkomen. Daarom bestaat sinds een jaar of tien de methodiek Steunouder. In samenwerking met lokale welzijnsorganisaties en gemeenten biedt deze methodiek een vorm van laagdrempelige en informele ondersteuning, gericht op het kind, maar zeker ook ten bate van de ouder(s). Door het ‘koppelen’ van steunouders en vraagouders wordt er door de Stichting Steunouder Nederland en haar partners voor gezorgd dat kinderen een of twee dagdelen per week worden opgevangen, zodat hun ouders tijd en ruimte krijgen om hun eigen situatie – en daarmee de gezinssituatie – te verbeteren.

Steunouder Nederland is een stichting die landelijk werkzaam is en die de methodiek Steunouder zo breed mogelijk wil uitrollen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf bestuursleden. Door het aftreden van een van de bestuursleden zoeken wij met ingang van 1 november

Bestuurslid

Van het nieuwe bestuurslid vragen wij – als aanvulling op de overige in het bestuur aanwezige competenties – het volgende:

  • Ervaring met en kennis van het doen van (wetenschappelijk) onderzoek naar vormen van informele zorg en ondersteuning;
  • Affiniteit met het geven van informele zorg in een netwerkorganisatie;
  • Het vermogen om op afstand te besturen, maar op die manier toch in staat te zijn om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de strategische doorontwikkeling van de methodiek Steunouder;
  • Voldoende tijd en energie om de bestuursvergaderingen – circa vijf per jaar – voor te bereiden en bij te wonen. De bestuursvergaderingen vinden deels online plaats;
  • Het hebben van een relevant netwerk is een pré.

Informatie- en Sollicitatiegegevens
 

Het bestuurslidmaatschap van de Stichting Steunouder Nederland is een onbezoldigde functie. Gemaakte reiskosten worden vergoed.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:

Anton Barske, voorzitter (06-51074880), of Asisa Spaans, directeur (06-43689932)

 

Solliciteer via asisa.spaans@steunouder.nl


Sluit 1 januari 2024