Besturen in de 21e eeuw; doorzie het krachtenveld en ga succesvol met issues om.

2017-12-21T14:52:18+01:00

Ieder jaar weer vinden méér issues en crises binnen organisaties plaats. Vele issues blijven binnenskamers; steeds meer echter worden complexe organisatie issues in de media uitgevochten, met alle risico’s voor de reputatie van organisaties en