Masterclass: Paradox toezichthouder – werkgever.

2019-05-09T16:36:58+02:00

EEN ANALYSE VAN SPANNINGSVELDEN Een Raad van Toezicht (RvT) in een semipublieke organisatie heeft vier functies: het houden van toezicht op de algemene gang van zaken het goedkeuren van besluiten van de RvB/het CvB het